Temel Meseleler ve Kavramlar: ISLAH

Temel Meseleler ve Kavramlar: ISLAH PDF Dosya

Yayın Türü: Raporlar

Yayımcı : İslamcı Dergiler Projesi

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında yapılan seminer, çalıştay ve sempozyumlar İslamcılık düşüncesi alanında yapılan çalışmaların geliştirilmesi ve genişletilmesi için yeni imkanlar açmaktadır. Çalıştayların ilki, İslamcılık Çalışmalarında Yönelimler (15 Haziran 2019) başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayda sahadaki araştırmaların mevcut durumu konuşulmuş ve yöntem problemlerinin altı çizilmiştir. Yapılan bu oturumdaki tartışmaların ışığında planlanan çalıştay serisinin gayesi, çağdaş dünyadaki İslam düşüncesinin temel unsurları ve sınırlarının tartışılacağı yeni bir zemin kurmaktır. Bu bağlamda Temel Meseleler ve Kavramlar serlevhası ile başlatılan konuşmaların ilkinde “ıslah” kavramı masaya yatırılmıştır.
Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah çalıştayı ile 19.yüzyılın son çeyreğiyle birlikte Müslüman halkların muhatap oldukları sorunlara karşı ortaya koydukları bir teklif olan ihya, ıslah ve tecdid kavramlarının muhtevası incelenmiştir. Bugün çeşitlenmiş, dağılmış, bozulmuş gibi gözüken düşünce geleneğinin bu ana hattını vurgulamak önemlidir. İslam düşüncesi Müslüman toplumların ve farklı düşüncelerin vasatıdır. Farklı düşünce ve siyasi hareketlerde kendini gösteren bu vasat biraz da bu sebeple çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Bu sebeple zaman zaman kendisini tanımlamada ve konumlandırılmada bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların yeteri kadar tespit edilmemiş ve çözümlenmemiş olması bugün İslam düşüncesinin temel temsil edici ana formunun gözden kaçırmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, ıslah kavramının çağdaş düşüncedeki yerini ele almak bu temsil edici vasatın ortaya konulmasında önemli bir başlangıçtır.

Alandan uzmanların ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşen bu ilmi toplantılar ile yukarıda belirtilen çizgi ışığında özgün kavramların yeniden gündeme getirilmesi ve tanımlanması; ıslah hareketlerinin analizi, geçmişten bugüne kopmadan, çeşitlenerek büyüyen bu fikriyatın günümüze neler söyleyebileceği tartışılmıştır.

Paylaş: