ORTA DOĞU’DA İSLAMCI SİYASET: DEĞİŞİM SÜRECİNDE MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE NAHDA

ORTA DOĞU’DA İSLAMCI SİYASET: DEĞİŞİM SÜRECİNDE MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE NAHDA PDF Dosya

Yayın Türü: Kitap

Yayın Tarih: 2012

Yayımcı : İLKE Yayınları

Sayfa Sayısı: 96

Yazar: M. Tahir Kılavuz M. Hüseyin Mercan Süleyman Güder

Mısır’da Müslüman Kardeşler ve Tunus’ta Nahda hareketleri Orta Doğu’da iki önemli İslamcı harekettir. Bu iki hareket “Arap Baharı” veya “Arap Uyanışı” olarak adlandırılan süreç sonrası yerleşik siyasi otoritelere karşı toplumsal bir isyan sonucunda kısmi demokratikleşme ve serbest seçim neticesinde ülkelerinde hükümet olmuşlardır. Bu sebeple bu iki hareketin kendi dönüşümlerinin anlaşılmasının bölgede ve İslam dünyasında gelecekte yaşanabilecek değişimleri kavramak için önemli bir imkân sunacağı kabul edilmektedir. Konuyla ilgili Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe kaynakların incelenmesi ve Mısır ve Tunus’tan konu hakkında uzman birçok kişi ile yapılacak mülakatlara dayanan bu araştırma raporu, Müslüman Kardeşler ve Nahda Hareketlerini değişim ve süreklilik bağlamında ele almayı hedeflemektedir. Orta Doğu’da İslamcı siyasetin önemli iki hareketinin günümüzde izlemiş oldukları siyasette ve bununla paralel olarak kullanmış oldukları siyasi üslupta değişim olup olmadığı sorusu araştırmanın en önemli sorunsalıdır. Araştırmada şayet varsa izlenen siyasetin ve üslubun değişimine neden olan yerel, bölgesel ve küresel amillerin etkisi üzerinde durulup, Orta Doğu’daki yönelimlere dair tespitlerde bulunmak hedeflenmektedir.

Paylaş: