Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali

Vefatının 10. Yılında Aliya İzzetbegoviç Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali Sempozyumu Bildirileri
Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali

Yayın Türü: Kitap

Yayın Tarih: 2013

Yayımcı : İLEM Yayınları

Sayfa Sayısı: 102

Editör: Merve Akkuş Güvendi

Doksanlı yılların başında Bosna-Hersek’te yaşanan trajedi, Batılı paradigma açısından bir hüsran ancak -yaşanan acılara rağmen- İslam dünyası için bir varoluş göstergesi olmuştur. Hadiselerin, bu yönde okunmasının en önemli etkeni, hiç şüphesiz Bosna-Hersek halkının, düşünce kodları hayli derin bir lidere sahip olmasıdır. Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç, tarihin bu dönüm noktasında, İslami hareketin argümanlarını, Bosna Savaşı sürecinde tecessüm eden bir fırsatla ortaya koymayı başarmıştır. Bunun da ötesinde bu argümanları ortaya çıkaran entelektüel kimliğini, yazdığı kitaplar ve dile getirdiği fikirler ile güçlü bir zemine aksettirmiştir. Batılı paradigmanın artık çöktüğünü, insanlığa bir şey vaat etmekten uzak olduğunu ifade eden Aliya, buradan hareketle Müslüman topluluklar için bir ufuk ortaya koymaktadır.
Son yüzyılın bu önemli Müslüman düşünürü ve büyük devlet adamı, on yıl önce İslam toplumlarına önemli idealler bırakarak aramızdan ayrıldı. Dostları ve Aliya’nın düşünceleri üzerine çalışma yapan uzmanlar vefatının onuncu yılında onu anmak ve İslam birliği ideali etrafındaki düşüncelerini tartışmak için İlmi Etüdler Derneği ve Üsküdar Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali” başlıklı uluslararası bir sempozyumda bir araya geldi. Elinizdeki kitap bu sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır. Kitabın, Aliya İzzetbegoviç’in fikirlerinden hareketle, çağımızda kurulması elzem olan “İslam binasının” harcında kullanmak üzere düşünsel ve pratik bir katkı yapmasını ümit etmekteyiz.

Paylaş: