Site Kullanım Koşulları

 • İlim Etüdler Derneği (İLEM) tarafından yürütülen İslamcı Dergiler Projesi’nin (İDP) internet sitesi olan idp.org.tr'nin tüm hakları İLEM’e aittir. İnternet sitesini (idp.org.tr) kullanan bütün gerçek ve tüzel kişiler, İLEM tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılır. Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla İLEM tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 • idp.org.tr İslamcı dergiler ve neşriyat ile ilgili bilgi, belge ve görsellerden oluşan bir arşiv veritabanıdır. Bu veritabanı, kullanım şartlarına uymak kaydıyla tüm kişi ve kurumların istifadesine açıktır.
 • Kullanıcının idp.org.tr’de dergilerin dijital nüshalarını görüntüleyebilmesi, içerik paylaşımında bulunabilmesi, bilgi/belge paylaşımında bulunabilmesi, liste oluşturabilmesi ve seçtiği içerikleri listelere ekleyebilmesi için; e-posta adresi ve şifre ile beraber talep edilecek diğer verileri girerek idp.org.tr’ye üye olması gerekmektedir.
 • Kullanıcının üyelik formunu doldurarak idp.org.tr ile paylaştığı bilgiler, doğru kabul edilir. Bilgilerin yanlış olmasından kaynaklanacak her türlü sorumluluk kullanıcıya, üyeye, aittir.
 • Kullanıcı, üyelik hesabı için doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgi sağlamak ve bu bilgileri sürekli güncel tutmakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı adı ve şifre sadece kullanıcıya aittir. Bir üyeliği birden fazla kişi kullanamaz. Kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılan tüm işlemlerin, aksi ispat edilmediği sürece ilgili kullanıcı tarafından yapıldığı kabul edilecektir.
 • Kullanıcı, idp.org.tr’nin tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda idp.org.tr’den hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
 • idp.org.tr, üyelerin onayına bağlı olarak yasalara aykırı olmayan çeşitli teknolojik araçlar yardımıyla, kullanıcı hakkında istatistiki bilgi toplama ve bu bilgileri reklam yayın sisteminde ve içerik sisteminde kullanma hakkına sahiptir.
 • Bu sitenin içerdiği bilgilerin telif hakkı -aksi belirtilmedikçe- İLEM'e aittir ve bu haklar ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuat çerçevesinde hukuki güvenceye tabidir. Site özgün içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tamamen indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması yasaktır. İLEM'in açık bir yazılı izni olmaksızın, site içeriği hiçbir şekilde dağıtılamaz veya ticari olarak kullanılamaz. İLEM bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcı aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir
 • İDP kapsamında taranan dergilerin dijital nüshaları, yayıncılardan alınan izinler çerçevesinde yayıma açılmıştır. Bu nüshalar kopyalanamaz ve çoğaltılamaz bir şekilde (salt okunur olarak) idp.org.tr üzerinden üyelerin erişimine açılmıştır. Dergilerin dijital nüshalarının izinsiz olarak kısmen veya tamamen indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması yasaktır. İLEM'in açık bir yazılı izni olmaksızın, bu dijital nüshalar hiçbir şekilde dağıtılamaz veya ticari olarak kullanılamaz. İLEM bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcı aleyhine yasal işlem başlatacaktır.
 • idp.org.tr'de paylaşılan yazılı ve görsel içerik ile ilgili olarak telif haklarının ihlal edildiğini iddia eden herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi ivedilikle İLEM'in ilgili birimiyle iletişime geçmelidir. Bu gibi durumlarda İLEM, telif hakkına sahip olduğu hukuken kanıtlanmış olan üçüncü şahısların içeriği yayından kaldırma taleplerini en kısa sürede yerine getirir.
 • Kullanıcı, idp.org.tr’nin herhangi bir içerik paylaşım alanını kullanırken telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, video, resim, fotoğraf, yazılım, dijital ses kaydı dokümanlarının kullanıcı tarafından idp.org.tr üzerinden paylaşılmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, idp.org.tr taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf kullanıcıdır ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı kullanıcı kabul eder. Bu gibi durumlarda idp.org.tr, telif hak sahiplerinin içeriği yayından kaldırma başvurularını yerine getirir.
 • idp.org.tr'nin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya işlemez hale gelmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Ayrıca, sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır.
 • İLEM, idp.org.tr'de linki paylaşılan, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımı yapılan site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.
 • Bu sayfada yer alan kullanım ilkeleriyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, Türk hukukuna ve İstanbul Üsküdar Mahkemeleri ve icra dairelerinin yargı yetkisine tabidir.
 • Proje kapsamında bir yönüyle İslamcı düşünce kapsamına giren dergiler kataloglanmakta, dijitalleştirilmekte ve arşivlenmektedir. İDP, bu dergilerde ifade edilen fikirleri ve bu dergilerin siyasi ve fikri konumunu paylaşmak zorunda değildir. Her türlü hukuki sorumluluk ilgili yayıncılarda ve yazarlardadır.
  Proje kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih mülakatları farklı görüşlere ve perspektiflere sahip isimlerle gerçekleştirilmektedir. Kendisi ile görüşme yapılan isimler incelendiğinde bu fikri çeşitlilik daha açık bir biçimde fark edilebilecektir. Görüşmelerde dile getirilen görüşlere ve belirtilen bilgilere müdahale edilmediği gibi bu görüşler kişilerin kendilerini bağlar.
Paylaş: