Program

13 Mart 2015
Açılış Konuşmaları
Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı
Vahdettin Işık, İslamcı Dergiler Projesi Koordinatörü
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı

I. Oturum: İslamcılığı ve İslami Yayıncılığı Yeniden Düşünmek
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Büyükkara
Vahdettin Işık, İslamcılığı Yeniden Düşünmek
Necdet Subaşı, İslamcılık: Bir Çerçevelendirme Denemesi
Asım Öz, “Kenetlenmenin İmkânsızlığı”: Zümreler Arası Çekişmeler ve Parçalanmalar Açısından 1960-1980 Arası İslâmcı Dergiler
Cevat Özkaya, Türkiye’nin İlk Siyasal İslamcı Hareketi: Mücadele Birliği ve Yayınları

II. Oturum: Resmi Alanı Aşma ve Sivil Mecra Arayışları
Oturum Başkanı: Mustafa Tekin
Metin Karabaşoğlu, Said Nursi Sonrası Nurculuk ve İslami Yayıncılık
Ahmet Karakaya, Nur Talebelerinin Sesi
Alperen Gençosmanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde İslamcılığın Tarihini Yeniden Düşünmek: Hilal Mecmuası
Alev Erkilet, 1960’larda Nur Hareketinin diğer İslami Hareketlerle Benzerlikleri ve Farklılıkları: Zülfikar Örneği Üzerinden Bir Okuma Denemesi

14 Mart 2015
III. Oturum: İslamcılığın Yerel Dili: Edebiyat Dergileri
Oturum Başkanı: Berat Açıl
Ali Göçer, Büyük Duruş: Edebiyat Dergisi
Büşra Sürgit, Mavera Dergisinin Yetiştiricilik Rolü Ve Kendinden Sonraki Döneme Etkileri
Yunus Emre Özsaray, Diriliş Dergisinde Tarih İlgisi ve Sonuçları
M. Oğuzhan Çolak, İ. Enes Aksu, Y. Emre Tapan, İslamcılığın Komünizme Bakışı: Büyük Doğu Mecmuası'nda Anti-Komünist Propaganda

IV. Oturum: Düşüncede ve Eylemde Yeni Arayışlar
Oturum Başkanı: Yücel Bulut
Ertuğrul Zengin, Akıncı-Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili
Serkan Yorgancılar, Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Kamil Yeşil, Şûra-Tevhid-Hicret Dergileri ve İslami Düşüncede Radikal Tavır

V. Oturum: Kurumsal Birikimin Yansımaları
Oturum Başkanı: Mahmut Hakkı Akın
Ayşen Baylak, Soğuk Savaş Dünyasında Ümmeti Tahayyül Etmek: İslam Mecmuası ve İslam Âleminden Taşıdıkları
Fatih Kucur, “İslam’ın Son Kalesi”nde Bir Umut: İslam Medeniyeti Dergisi
Tuba Aydın, Tohum Dergisi: Semiyolojik Bir Okuma
Nurettin Ürün, İslamcılık ve Merkez “Uleması”: Cuma Hutbeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Tanıklıklar Oturumu
Oturum Başkanı: Süleyman Arslantaş
Konuşmacılar: Beşir Eryarsoy, İsmail Kazdal, Şule Yüksel Şenler, Turan Koç, Selahaddin Eş Çakırgil, Hasan Güneş

Kapanış ve Değerlendirmeler

Paylaş: