Vahdettin Işık

Danışman

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde Kültürel Yabancılaşma” teziyle yaptı. “II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu-Batı Tartışmaları: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamlayan Işık, “Modernleşme Dönemi Türk Siyaset ve Düşüncesi”, “Eğitimin Felsefi ve Kurumsal Dönüşümü”, “Çağdaş İslam Düşüncesi’nin Meseleleri”, “Said Halim Paşa ve Dönemi”, “İslamcılık: Tarih ve Zihniyet” gibi konularda çok sayıda yayın yaptı. Yüzyılın İslamcı mirasının en önemli mecralarından birini oluşturan dergileri dijital bir platformda toplamayı da içeren 1908’den 2008’e İslamcı Dergiler Projesi’ne danışman olarak katkı sağladı. Şair ve Düşünür Sezai Karakoç, Vefatının 75. Yılında Mehmed Akif, 1960-1980 İslamcı Dergiler: Çeşitlenme ve Toparlanma, Son Dönem Osmanlı Suriyesi'nde Islahat Hareketleri, kitaplarının editörü olan Işık’ın; ‘‘Kültürel Yabancılaşma (II. Meşrutiyet’te ve Günümüzde)’’ ve “Asrın Maskeli Vicdanı ve Akif’in Tarihe Tanıklığı” adlı telif kitapları bulunmaktadır. Işık, halen İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde çalışmaktadır.

Paylaş: