Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Dergi Temini / Kataloglama

Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İDP kapsamındaki dergilerin temini ve kataloglanması hususunda projeye önemli katkılarda bulundu.

Paylaş: