Selim Demirci'nin "İslamcı Dergilerde Hadis Tartışmaları" Kitabı Çıktı!

Selim Demirci'nin

İslamcılığın fikri birikimini yansıtan, temel isimler, dergiler ve meselelere özgün bakış ortaya koymayı hedefleyen Fikir ve Hareket İncelemeleri serisinin sekizinci kitabı “İslamcı Dergilerde Hadis Tartışmaları” Selim Demirci’nin kalemiyle İLEM Yayınlarından çıktı!

Matbaanın hadis kitaplarının yaygınlığını arttırması ve dergi-gazete gibi basılı neşriyat aracılığıyla hadis metinlerinin daha geniş kitlelere hitap etmesi, alana dair tartışmaların genişlemesine sebep olmuştur. Eserde, 1900-2000 yılları arası hadis çalışmalarında dönemin genel fotoğrafı ve neşredilen dergilerde bu süreçle ilgili neler bulunabileceğine dair ön izlenimler verilmektedir.

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında yürütülen Fikir ve Hareket İncelemeleri serisi boyunca İslamcılık düşüncesinin farklı alanlarında merak edilen mevzuların temel bir zeminde giriş düzeyinde ele alınması, meselelerin etraflıca tartışılarak farklı bir gözle yeniden okunması ve her bir meselenin düşünce tarihi içerisindeki konumu ve katkısına ışık tutması amaçlanmaktadır.

Paylaş: