İslamcılığın İlk 50 yılı Bu Kitapta

İslamcılığın İlk 50 yılı Bu Kitapta

2. İslamcı Dergiler Sempozyumu bildiri kitabı 2 cilt olarak çıktı. İsmini Mehmet Akif'in Hüsran adlı şiirinden alan kitapta İslamcılığın ilk 50 yılı uzman bir bakış açısıyla değerlendiriliyor.

Kitap İslamcılık düşüncesinin ilk defa dergilerde filizlendiği ve biçimlendiği 1908’den 1960’a kadar uzanan süreci merkeze almakta ve dönemin önemli dergilerinin temel dinamiklerini, kurucu isimlerini ve tartışma alanlarını incelemektedir.

İslamcılık çalışmaları alanında uzman akademisyenlerin makalelerini içeren bu eserde, Mehmet Akif, Eşref Edib, Bediüzzaman Said Nursi, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, Ömer Rıza Doğrul, Şemseddin Günaltay, Emrullah Efendi, Abdurrahim Zapsu, Ziya Şakir, Osman Yüksel Serdengeçti gibi farklı dönemlerde İslamcılık düşüncesi ile ilişkili isimlere yakın bir okuma yapılmıştır.

Bu bağlamda İslamcılık düşüncesinin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan Sırât-ı Müstakîm, Sebilürreşad, Volkan, Teârüf-i Müslimîn, İslam Türk Mecmuası, Hareket, Serdengeçti, Hikmet, Ehl-i Sünnet, Cerîde-i İlmiyye, Hak, İslam’ın Nuru ve Selamet gibi dergiler odağa alınmıştır. 1908-1960 yılları arasında yayımlanan İslamcı dergiler zengin bir perspektiften tarihî bir sorgulama yapılarak incelenmiş ve böylece İslamcılık düşüncesinin belli kırılma noktaları, temayülleri, süreklilikleri ve toplumun diğer bileşenleriyle olan ilişkisi gösterilmeye çalışılmıştır.

Hüsran şiirindeki kitaba ismini veren mısralar:

Ben böyle bakıp durmayacaktım, dili bağlı,
İslâmı uyandırmak için haykıracaktım.
(M. Âkif)

"İSLAM'I UYANDIRMAK" 1. CİLT İÇİN TIKLAYINIZ
"İSLAM'I UYANDIRMAK" 2. CİLT İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş: