İDP.ORG.TR AÇILDI

İDP.ORG.TR AÇILDI

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve bir anlamda kayıt altına alındığı yayınlar fazlasıyla ele alınmamıştır. Özellikle İslamcı düşüncenin üretildiği zemin olarak önemli bir işleve sahip olan dergiler, yapılan çalışmaların en zayıf halkalarından birini oluşturmaktadır.

Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesinin gelişim ve seyrini ortaya koyması anlamında da önemli kapıları aralayacaktır.

Paylaş: