Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar Seminer Dizisi I. Dönem

Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar  Seminer Dizisi I. Dönem

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında gerçekleştirilen Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar seminerleri ile, İslamcılık düşüncesi alanında çalışmalarına devam eden akademisyen ve lisansüstü öğrencilerin yeni araştırmalarını ve eserlerini paylaşabileceği bir zemin oluşturmak istiyoruz.

Bu seminerleri gerçekleştirmedeki gayemiz Türkiye’de halihazırda sürdürülen İslamcılık düşüncesi araştırmalarını gündeme taşımaktır. Seminerlerin öncelikli hedefi bu alanda ürün vermiş ve çalışmalarına devam eden akademisyenlerin aydınlattığı alanları kendilerinden dinleyip çalışmalarını bilgi, düşünce paylaşımı çerçevesinde istişareye açmaktır. Farklı perspektif ve metodolojilerle sürdürülen araştırmaların paylaşımının bir yanıyla sahanın hasılasını arttırırken diğer yanıyla yeni araştırma yöntemlerinin de tespitine imkân tanıyacağına inanıyoruz. Bu seminerler, alana katkı yapan araştırmacıların ortaya çıkardığı eserlerin muhtevası, konunun kaynakları, metodolojisi ve sonuçları hakkında paylaşım havzası oluşturacaktır.

Araştırmalarına devam eden lisansüstü öğrenciler ile akademisyenlerin ortak bir platformda buluşup çalışmalarını paylaşmalarını, etkileşim zemini oluşturup yeni işbirlikleri kuracağı zengin bir tartışma ortamı sunmayı hedefliyoruz.

Paylaş: