OSMANLI SURİYESİNDE İSLAMİ REFORMİZMİN KÖKENLERİ, 1855-1914

OSMANLI SURİYESİNDE İSLAMİ REFORMİZMİN KÖKENLERİ, 1855-1914
Takvimime Ekle 2013-06-Sat 00:00 2013-06-Sat 00:00 Europe/Istanbul OSMANLI SURİYESİNDE İSLAMİ REFORMİZMİN KÖKENLERİ, 1855-1914 Arap dünyasında İslamcılık tartışmaları Arap Baharı süreciyle yeniden canlanmıştır. Her ne kadar İslamcılık kavramı çok geniş bir kavramsal çerçeveye sahip ol… İLEM Konferans Salonu

Arap dünyasında İslamcılık tartışmaları Arap Baharı süreciyle yeniden canlanmıştır. Her ne kadar İslamcılık kavramı çok geniş bir kavramsal çerçeveye sahip olsa da bu başlıkta hazırlanmış olan yüksek lisans tezi Suriye’ye odaklanarak 19. yy. Arap dünyasında İslamcılığın temel özelliklerini ve motivasyonunu ele almaktadır. Çalışmada tarihî ve güncel İslamcılık tartışmalarından ziyade o dönem Suriye ve Mısır hattında bulunan başlıca İslamcı aktörlerin ilişkileri, farklı dönemlerdeki gelişmeler karşısındaki tutumları ele alınmaktadır. Bu çerçevede Şamlı âlim Cemaleddin el-Kasimi’nin hayatı, İslamcılıktan Arapçılığa evirilen süreçte farklı kuşaklarla kurduğu ilişki açısından reform hareketlerini anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

Paylaş: