İSLAMCI TOPLUMSAL HAREKET VE ARAFTA BİR SENDİKA: HAK-İŞ

İSLAMCI TOPLUMSAL HAREKET VE ARAFTA BİR SENDİKA: HAK-İŞ
Takvimime Ekle 2016-10-Sat 00:00 2016-10-Sat 00:00 Europe/Istanbul İSLAMCI TOPLUMSAL HAREKET VE ARAFTA BİR SENDİKA: HAK-İŞ İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 22 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 17:00'da düzenlenecek etkinlikte Kemal Temel "İslamcı Toplumsal Hareket… İLEM Konferans Salonu

İslamcı Dergiler Projesi kapsamında 22 Ekim 2016 Cumartesi günü saat 17:00'da düzenlenecek etkinlikte Kemal Temel "İslamcı Toplumsal Hareket ve Arafta Bir Sendika: Hak-İş" isimli bir sunum İLEM Konferans Salonu'da gerçekleştirecektir.
Bu sunum, Türkiye’de İslamcılığı aşağıdan yukarıya bir toplumsal hareketin oluşumunu sınıfsal olarak ele alarak Hak-İş Konfederasyonunun işbu hareketin sendikal alana yansıması üzerinedir. II. Meşrutiyet döneminden günümüze İslamcılığın geçirdiği evreler oldukça dikkat çekicidir. İslamcılık, Osmanlı’nın son döneminde devleti kurtarma ideolojisi olarak ortaya atılırken, erken cumhuriyet döneminde işgalciye karşı direnişten, halkı yeniden bilinçli Müslümanlar haline getirme amaçlı bir mücadeleye dönüşmüştür. Ancak 1950’li yıllar ve özellikle 1960’lardan itibaren farklı bir İslamcılık meselesi karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan çalışmada İslamcılığın geçirdiği dönüşümle beraber bir toplumsal hareket olarak oluşumu, gelişimi, dönüşümü ve siyasal, sosyal ve kültürel alandaki izdüşümleri ele alınmaya çalışılmıştır. Bunun ardından Hak-İş konfederasyonunun Türk Endüstri İlişkileri sisteminin hangi ihtiyaçlarından doğduğu analiz edilerek işbu sendikal hareketin İslamcı hareketin sendikal alana yansıması biçiminde değerlendirilmektedir. Çalışma, Türkiye’de İslamcılığın geçirdiği dönüşümler ve bir toplumsal hareketin sendikal alandaki tezahürleri ile birlikte Türkiye’de Müslüman işçilerin mücadele pratiklerini tartışmaktadır.

Paylaş: