Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar - 5

Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar - 5
Takvimime Ekle 2020-02-Sat 00:00 2020-02-Sat 00:00 Europe/Istanbul Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar - 5 Bu seminerde 1969 yılında siyasi hayata adım atan Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik anlayışı ele alınacaktır. Bu çerçevede hareketin gerek iktidar gere… İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi

Bu seminerde 1969 yılında siyasi hayata adım atan Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik anlayışı ele alınacaktır. Bu çerçevede hareketin gerek iktidar gerekse de muhalif olduğu dönemlerde laiklik anlayışının nasıl şekillendiği incelenecektir. Laiklik kavramının anayasada bir tanımının ve sınırının belirtilmemesi kavramın keyfi olarak yorumlanmasına neden olmuştur. Bundan dolayı birçok siyasi parti, hareket ve kurum söz konusu keyfi yorumlardan olumsuz etkilenmiştir. Milli Görüş Hareketi bu duruma örnek verilebilir. 1969 yılında “Bağımsızlar Hareketi” olarak siyasi hayata atılan Milli Görüş Hareketi, başlangıçtan itibaren kendini İslâm dininden hareketle konumlandırmıştır. Bu anlamda hareket, ismen “ulusal”dan (national) ziyade dine (İslâm’a) atıf yapmaktadır. Hareket, resmi laiklik anlayışını eleştirmiştir. Bundan dolayı hareket, resmi laiklik anlayışını aşındırmak için birçok yöntem izlemiştir. “Müslüman” ve “cihad” vurgusunu ön plana çıkarması, Müslüman değerlere sahip çıkması, İslâm dininin vicdanlara sığdırılamayacağını dile getirmesi, İslâm Birliği’ni savunması, dini kıyafetlerle ve imam hatip okullarıyla ilgili özgürlükler talep etmesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadrosunun artırılmasını istemesi bu yöntemlerden bazılarıdır. Ayrıca hareket, dini kamusallaştırmaya ve laikliğin sınırlarını çizmeye çalışmıştır. Hareket, pozitif tarafsızlık gözetleyerek İslâm dinini merkeze alarak bazı taleplerde bulunur ve diğer dinlerin yaşam hakkını kısıtlamaz.

Seminerin Kaynağı
Hüseyin Arslan, "Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik Anlayışı", yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, 2019.

Hüseyin Arslan Kimdir
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde sunduğu "Milli Görüş Hareketi'nin Laiklik Anlayışı" başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Çalışma alanları: İslamcılık, Türk Siyasi Tarihi, Milli Görüş Hareketi

Paylaş: