yeni-arastirmalar-yeni-bakislar-3

yeni-arastirmalar-yeni-bakislar-3
Takvimime Ekle 2019-12-Mon 00:00 2019-12-Mon 00:00 Europe/Istanbul yeni-arastirmalar-yeni-bakislar-3 Bu çalışmanın birincil amacı Müslüman entelektüellerin 1990’lardan bu yana geçirdiği fikri değişimlere ışık tutmaktır. 1990’larda demokratikleşme, sivil toplum ve çoğulculuk gibi idealler etrafında radikal bir devlet eleştirisi geliştirmiş olan Müslüman entelektüeller neden ve nasıl devletçi, milliyetçi ve muhafazakar bir dünya görüşünün savunucuları oldular, sorusunun yanıtları aranacaktır. İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi

Bu çalışmanın birincil amacı Müslüman entelektüellerin 1990’lardan bu yana geçirdiği fikri değişimlere ışık tutmaktır. 1990’larda demokratikleşme, sivil toplum ve çoğulculuk gibi idealler etrafında radikal bir devlet eleştirisi geliştirmiş olan Müslüman entelektüeller neden ve nasıl devletçi, milliyetçi ve muhafazakar bir dünya görüşünün savunucuları oldular, sorusunun yanıtları aranacaktır.

Çalışma derinleştirilirken seçilen bir grup Müslüman entelektüelin yazıları üç dönem halinde incelenmiştir: (I) 1990’lar ortası; (II) 28 Şubat 1997 askeri müdahalesini takip eden süreç; ve (III) Ak Parti’nin Türkiye siyasetindeki gücünü ve etkisini arttırması, Kemalist sivil ve askeri bürokrasinin zayıflaması ile sonuçlanan Ergenekon ve takip eden davaların sonrasındaki süreç. Çalışma, bahsi geçen dönemlerde Müslüman entelektüellerin demokrasi ve sivil toplum üzerine yazılarını bağlamı içinde değerlendirmenin önemine ve İslam ve demokrasi, İslam ve sivil toplum gibi konularda değişen siyasi bağlamı ve dinamik güç ilişkilerini göz ardı ederek geliştirilen yaklaşımların yüzeysel kaldıklarına dikkat çekmektedir.

Seminerin Kaynağı
Talha Köseoğlu, (2015) “Dissent and Power: The Transformation of the Islamist Critique of the State in Turkey Since the 1990s” yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Koç Üniversitesi, İstanbul.

Talha Köseoğlu Kimdir
2013 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nü Siyaset Bilimi Bölümü’nde yaptığım yan dal ile birlikte tamamladım. 2013-2015 yılları arasında bulunduğum Koç Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları yüksek lisans programından “Dissent and Power: The Transformation of the Islamist Critique of the State in Turkey Since the 1990s” başlıklı tez ile mezun oldum. 2015 yılından beri Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde doktora çalışmalarıma devam etmekteyim. Doktora tezimin konusu Necip Fazıl Kısakürek ve Nurettin Topçu örneklerinden hareketle erken Soğuk Savaş dönemi Türkiyesinde muhafazakar-mukaddesatçı düşüncenin oluşumu, temel meseleleri ve Türkiye’de siyasi düşünceye etkileridir. Ocak 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım.

Paylaş: