Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-2

Mihrap Minber ve Devlet: Tek Parti Döneminde Diyanet Başkanlığı
Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-2
Takvimime Ekle 2019-10-Sun 00:00 2019-10-Sun 00:00 Europe/Istanbul Yeni Araştırmalar Yeni Bakışlar-2 Bu çalışma, Türkiye’de din, devlet ve toplum ilişkilerinin erken Cumhuriyet dönemindeki nüvelerini incelemektedir. Cumhuriyet’in kurucu kadrosu ta… İDP Sıtkı Türkan Kütüphanesi

Bu çalışma, Türkiye’de din, devlet ve toplum ilişkilerinin erken Cumhuriyet dönemindeki nüvelerini incelemektedir.

Cumhuriyet’in kurucu kadrosu tarafından kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 1924-1945 yılları arasındaki işlevini araştıran bu çalışmada kurumun İslam’ı yeni rejime uygun hale getirme pratiklerini öne çıkarılmaktadır. Cumhuriyet inkılaplarının toplum nezdinde kabul ettirilmeye çalışıldığı bu dönemde Diyanet İşleri’nin ilk ve asıl görevi muhafazakar kitleyi ikna ve kontrol etmekti. İkinci görevi ise inkılaplar çerçevesinde İslam’a nasıl bir statü tayin edilmesi gerektiği gibi yorucu bir meseleyi kurumsal çerçevede düzenlemekti.

Çalışma, Türkiye’de resmi dini söylemin oluşumu ve gelişimi, dini kurumsallaşma ve Diyanet İşleri Başkanlığının kuruluş sürecini izlemektedir.

Hicret K. Toprak Kimdir:

2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2008’de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını, 2017’de doktorasını tamamlamıştır. 2004-2018 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın çeşitli kademelerinde görev alan Toprak, 2011-2018 yılları arasında TDV KAGEM (Kadın Aile ve Gençlik Merkezi) Müdürlüğünü yürütmüştür. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Sosyolojisi ABD öğretim üyesidir.

Paylaş: