Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah Çalıştayı

Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah Çalıştayı
Takvimime Ekle 2019-11-Sat 00:00 2019-11-Sat 00:00 Europe/Istanbul Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah Çalıştayı Bir seri olarak planlanan bu çalışmanın ilki İslamcılık Çalışmalarında Yönelimler başlığı altında 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmi… İLEM Konferans Salonu

Bir seri olarak planlanan bu çalışmanın ilki İslamcılık Çalışmalarında Yönelimler başlığı altında 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sahadaki araştırmaların mevcut durumu ve yöntem problemlerinin tartışıldığı bu oturum ışığında planlanan yeni çalıştay serisi ile çağdaş dünyadaki İslam düşüncesinin temel unsurları ve sınırları araştırmacıların görüşleri ile masaya yatırılacaktır. Bu minvalde gerçekleştirilecek çalıştayda “ISLAH” konusu ele alınacaktır.

Temel Meseleler ve Kavramlar: Islah

  1. yüzyılın son çeyreği ile birlikte Müslüman halkların muhatap oldukları sorunlara karşı ortaya koyduğu bir teklif olarak ihya, ıslah ve tecdid kavramları öne çıkmaktadır. Bugün çeşitlenmiş, dağılmış, bozulmuş gibi gözüken düşünce geleneğinin bu ana hattını vurgulamak önemlidir. İslam düşüncesi Müslüman toplumların ve farklı düşüncelerin vasatıdır. Farklı düşünce ve siyasi hareketlerde kendini gösteren bu vasat biraz da bu sebeple çeşitlenmiş ve farklılaşmıştır. Bu sebeple zaman zaman kendisini tanımlamada ve konumlandırılmada bazı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların yeteri kadar tespit edilmemiş ve çözümlenmemiş olması bugün İslam düşüncesinin temel temsil edici ana formunun gözden kaçırmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda, ıslah kavramının çağdaş düşüncedeki yerini ele almak bu temsil edici vasatın ortaya konulmasında önemli bir başlangıç olacaktır.

Alandan uzmanların ve araştırmacıların katılımı ile gerçekleşecek bu toplantılar ile sahanın özgün kavramlarının yeniden gündeme getirilmesi ve tanımlanması; ıslah hareketlerinin analizi, geçmişten bugüne kopmadan, çeşitlenerek büyüyen bu fikriyatın günümüze neler söyleyebileceği tartışılacaktır.

Program Detayları

Tarih : 23 Kasım 2019 Cumartesi, 10.00-15:00
Program : 10.00-10.15 Açılış

10:15-11:30 Birinci Bildiri ve Müzakere
Klasikten Moderne Islah Fikrinin Değişimi: Reşid Rıza Örneği
Özgür Kavak

11:50-13:00 İkinci Bildiri ve Müzakere
Çağdaş İslam Düşüncesinde Islah Fikrinin Farklı Yansımaları
Mehmet Ali Büyükkara

13:00-13:30 Yemek & Ara

13:30-14:45 Üçüncü Bildiri ve Müzakere
Kuran’da “Islah” ve Çağdaş Yorumları: Tefsîrü’l-Menâr Örneği
Murat Kayacan

14:45-15:00 Kapanış

Çalıştay Raporunu Okumak İçin Tıklayın

Paylaş: