Matbuat ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi

Matbuat ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi
Takvimime Ekle 2018-01-Sat 00:00 2018-01-Sat 00:00 Europe/Istanbul Matbuat ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde yürütülmekte olan İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yöne… İLEM

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde yürütülmekte olan İslamcı Dergiler Projesi (İDP) kapsamında, araştırmacılara ve lisansüstü öğrencilere yönelik Matbuat ve Basılı Kültür Çalışmalarında Teori ve Yöntem Atölyesi düzenlenecektir. 27-28 Ocak 2018 (Cumartesi ve Pazar) tarihlerinde yapılacak olan program kapsamında, 15 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.
Atölyenin birincil amacı, dergi, gazete, kitap vd. basılı materyallerin incelenmesinde kullanılan teoriler ve araştırma yöntemleri hakkında araştırmacılara gerekli bilgileri sağlamaktır. Bunun yanı sıra katılımcılar atölye dâhilinde alana dair temel yöntemleri uygulayabilme imkânına sahip olacaklardır. Bu atölye ile matbuat ve basılı kültür üzerine çalışan araştırmacıların nitelikli, özgün bilimsel ürünler ortaya koymalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
Program 25 kişi ile sınırlandırılacak, dersler İLEM'de gerçekleştirilecektir. Ayşen Baylak Güngör tarafından yürütülecek olan atölyeye, her seviyeden lisansüstü öğrenci ve araştırmacı başvuru yapabilir. Programa katılmak isteyenlerin atölyenin içeriğini inceleyerek www.idp.org.tr/egitimbasvuru adresinde yer alan form aracılığıyla 20 Ocak’a kadar programa başvuru yapmaları gerekmektedir.

Atölyenin İçeriği
1. Matbuat Kültürü ve Tarihine Teorik Yaklaşımlar (3 Saat)
2. Bir Dergi İncelemesinin Metodolojisi (8 Saat)
• Bibliometrik Yöntem
• İçerik Analizi
• Doküman İnceleme
• Söylem Analizi
• Sözlü Tarih
• Tarihsel Yöntemler
3. Uygulama (4 Saat)

Ayşen Baylak Güngör, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında araştırma ve eğitim amacıyla İran'da bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü Modern Türkiye Tarihi alanında 2007 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini 2009 yılında "Visibility Through Ritual: The Shiite/Caferi Community in Turkey" başlıklı tezini savunarak tamamladı. Eylül 2011 tarihinden itibaren aynı bölümde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Siyaset Düşüncesi ve Felsefesi, Türkiye Kültürel ve Siyasi Tarihi, Çağdaş Düşünce, Orta Doğu Tarih, Kültür ve Siyaseti; İran Kültür ve Siyaseti, İslamcılık, Türkiye’de Dini Hareketler ve Cemaatler gibi konuların yanı sıra Matbuat Kültürü ve Kitap Tarihi ilgilendiği ve akademik çalışmalarını sürdürdüğü konular arasında yer almaktadır.

Bilgi ve İletişim
Yusuf Enes Sezgin
idp@idp.org.tr
0555 717 12 91

Paylaş: