Utanç Verici Bu Halimizi, Kader İcabı Olarak Telekki Edemiyoruz.

Utanç Verici Bu Halimizi, Kader İcabı Olarak Telekki Edemiyoruz.
Yazı Türü: 
yazı
Sayfa Numarası: 
8
Anahtar Kelimeler: 
Bu yazı Fedai Dergisi'nin Şubat 1964 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır.

İlgili sayının kapağı aşağıdadır.