Tağut'ların Kaidelerini Kabul Etmek, Onlarla İşbirliği Yapmak Demektir!