Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler -ııı- Sultan Sancar'ın Kültür Seviyesi Meselesi