Saflarımızı Sıkı Tutalım Ki Herbirimizin Yüzü Bir Başka Tarafa Çevrilmesin