Kitabı Mukaddes'te Politika (1)

Kitabı Mukaddes'te Politika (1)
Yazar: 
Yazı Türü: 
yazı
Sayfa Numarası: 
30
Anahtar Kelimeler: 
Bu yazı Gerçek Dergisi'nin Ocak 1979 tarihli 7. sayısında yayınlanmıştır.

İlgili sayının kapağı aşağıdadır.