Dayanılmaz Sancılar, Yeni Arayışlara Zorlamıyor Mu?