Nurettin Topçu

Nurettin Topçu (1909-1975)

Erzurumlu Topçuzâde ailesinin mahdumlarından biri olarak İstanbul’da dünyaya gelen Nurettin Topçu, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olur ve burs kazanarak yükseköğrenimine Fransa’da devam eder. 1928'de Fransa'ya gider. Lise fark dersleri tamamlama senesinin ardından lisans derecesini alır. Hazırladığı “Conformisme et Révolte” (İsyan Ahlakı) başlıklı doktora tezini Sorbonne Üniversitesi’nde sunar ve bu çalışma kitap olarak basılır (Paris 1934). Akabinde yurda dönüş yapar ve Galatasaray Lisesi'nde bir yıl felsefe öğretmeni olarak çalışır.
Babasının dostu olan Hüseyin Avni Ulaş’ın kızı Fethiye Hanım ile evlenir ve İzmir Atatürk Lisesi’ne tayini gerçekleşir. Nurettin Topçu Hareket dergisini İzmir'de bulunduğu 1939 yıllarında yayımlamaya başlar. 1982'ye kadar muhtelif yayın dönemleri içerisinde aralıklarla yayımlanmıştır, 187 sayı basılmıştır. Son iki yayın döneminde dergi Fikir ve Sanatta Hareket adıyla yayımlanmıştır.
Derginin adı, Nurettin Topçu’nun gayri-resmi/manevi hocası Maurice Blondel’den benimsemiş olduğu “Hareket (Aksiyon) Felsefesi”nden gelmektedir. Derginin fikri coğrafyası, Nurettin Topçu’nun şahsiyetiyle şekillenmiştir. Topçu’ya göre var olmak düşünmek ve hareket etmektir; insanın her hareketinde ilahî iradenin vasıfları bulunmaktadır. Topçu, İslam tasavvufu ve Anadolu insanının felsefi değerlendirmesini yapmıştır. Yazılarında Türk milletinin bütün toplumsal müesseseleriyle nasıl bir devlet ve toplum yapısına sahip olması gerektiği hususunda metafizik ve pratik tartışmalar yürütmüştür. Basın hürriyetinin sınırlı olduğu bir devirde Hareket dergisi ilk sayılarından itibaren din, milliyetçilik, sosyal düzen ve inkılap gibi kavramlara resmî görüşün dışında yeni anlamlar yüklemesi bakımından önem taşır. Tek Parti döneminde sert olmasa da ılımlı bir muhalefet yapması bakımından da önemlidir.
1975 yılı Temmuz ayında yakalandığı pankreas kanserinden ötürü vefat etmiştir ve Topkapı’daki Kozlu Kabristanına defnedilmiştir.

YAZILARI

Yazarın sistemimizde kayıtlı toplam 227 yazısı bulunmaktadır.

Büyük Doğu Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Hareket Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Hilal Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

İslamın İlk Emri Oku Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Sebil Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Tohum Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Fedai Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Sönmez Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Şule Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları