İsmail Kazdal

İsmail Kazdal (1951-)

1935 yılında Batum’da dünyaya gelen İsmail Kazdal, 1951 yılında Sanat Enstitüsünden mezun olmuştur. 1960 darbesinde gözaltına alınan Kazdal, bir dönem hapis yatmıştır.
Hilal ve Büyük Doğu dergilerinde “Zafer Karib” müstear adıyla yazılar kalem almıştır. 1965-1969 zaman zarfında Hilal’in İdarî Müdürü olarak görev almıştır. Bu dönemde Salih Özcan çeşitli İslam ülkelerine yaptığı gezilerde çeşitli konferanslara katılmış, Mevdudî ile tanışmış ve daha sonra tercüme edilecek çeşitli eserleri Türkiye’ye getirmiştir. Özcan’ın seyahatlerinin ardından dergi evvelki milliyetçi-mukaddesatçı çizgisinden ayrılmıştır. Hasan el-Benna, Mevdudî ve Seyid Kutub’dan yazılar çevrilerek dergide ilk defa olmak üzere neşredilmiştir. Dergi, Hüsnü Aktaş’ın da katkılarıyla İslam coğrafyası ve dış dünya ile irtibat konusunda adımlar atmış; bilhassa bahsi geçen isimleri “İslam Büyükleri” ve “Portre” köşelerinde tanıtmıştır. 1970’lere kadar tevhidî anlayış dâhilindeki neşriyat dergide ağır basmış ve yoğun tercüme faaliyetleri gösterilmiştir.
Kazdal ilerleyen yıllarda İhya Yayınları’nı yönetmiştir.

YAZILARI

Yazarın sistemimizde kayıtlı toplam 18 yazısı bulunmaktadır.

Büyük Doğu Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Hilal Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Tohum Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları