Ali Himmet Berki

Ali Himmet Berki (1892-1976)

1892 yılında babasının kadılık yaptığı Elbistan’da dünyaya gelen Ali Himmet Berki, daha sonrasında ailesiyle beraber Çorum’a gitmiş ve ilköğrenimini orada görmüştür. Orta öğrenimini İbradı Rüşdiyesi’nde tamamlayan Berki, akabinde 1909’da Medresetü’l-Kuzaî’ye girmiştir. 14 Eylül 1909'da Meşihat-i İslâmiyye'de Fetvahane Mümeyyizi olmuştur. 1913'te Medresetü'l-Kuzât'ta Ahkâm-ı Arazi (toprak hukuku) hocalığına terfi olmuştur. 1921’e kadar Tokat, Amasya, Kars’ta kadılık ve hâkimlik vazifelerinde bulunmuştur. 1922’de Ankara Kadısı olmuştur. 1923’te bu görevden ayrılarak Şeriye ve Evkaf Vekâletinde Heyet-i İftaiye Azalığına getirilmiştir. Şûray-ı Evkaf Başkanlığı'nı ilaveten yürütmüştür. 1924'te Evkaf Bakanlığı kaldırılıp yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulunca, buradaki görevinden istifa etmiştir. İstanbul Asliye Hukuk Mah¬kemesi İkinci, sonra Birinci Başkanlığına getirilmiştir. Kısa bir süre sonra Temyiz Mahkemesi üyesi olmuş ve 1933'te 2. Daire Başkanlığıyla görevlendirilmiştir. 5 Haziran 1950'de emekli olmuştur. 24 Mayıs 1976’da vefat etmiş ve kendi köyüne defnedilmiştir.
Türkiye İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu adına çıkarılan İslam Medeniyeti Dergisi’nde zaman zaman yazılar kaleme alan Berki, geniş bir lügat ve kelâm bilgisine sahip olup Osmanlı ve Türk medeni hukuku üzerine tafsilatlı eserler kaleme almıştır.

YAZILARI

Yazarın sistemimizde kayıtlı toplam 93 yazısı bulunmaktadır.

İslam Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Selamet Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

İslam Medeniyeti Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Sönmez Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları