Ali Bulaç

Ali Bulaç (1951- )

1951 yılında Mardin’de dünyaya gelen Ali Bulaç, ilk ve ortaöğrenimini Mardin’de tamamladıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1975 yılında mezun olmuştur. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü de tamamlayan Bulaç (1980), neşriyat faaliyetlerinde bulunmaya başlamıştır.
Öncelikle Nurettin Topçu tarafından çıkarılmaya başlanmış olan Hareket’te görev alan Bulaç, sonrasında kurucuları arasında olacağı Düşünce dergisi ve Düşünce Yayınları içerisinde bulunmuştur. Derginin çekirdek kadrosu Ali Bulaç, Beşir Eryarsoy, Ahmet Kuru, M. Sait Şimşek, Sabri Adıyaman’dan oluşmaktadır. Düşünce dergisinin İslamcılığın bir dönemini belirleyen yayıncılık etrafında örgütlenme biçiminin başlatıcılarından biri olduğu söylenmektedir. Düşünce’de neşredilmiş yazılar büyük bir çeşitliliğe sahip olmuştur; İslami ilimler temelli makaleler, edebî eserler, gündeme dair yazılar, yakın tarihe dair yazılar, kitap değerlendirmeleri, denemeler vs. Fakat yine de derginin mesaisinin devlet, işçi hareketleri, batılılaşma, düzen, İslami hareket, şirketler ve siyasal gelişmeler gibi konularda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle Düşünce Yayınevi ile beraber bakıldığında devlet, batılılaşma gibi meselelere ağırlık verildiği görülmektedir.
1984’te de İnsan Yayınları’nı kuran Bulaç, Kitap dergisini çıkardığı 1985-1992 yılları süresince üç aylık Bilgi ve Hikmet dergisini de çıkarmış ve yönetmiştir. Zaman gazetesinin kurulma aşamasında İstanbul bürosunu teşkilatlandıran isim olup gazetenin İstanbul büro şefliğini bir yıl süresince yürütmüştür. 1987’nin sonlarına doğru gazete el değiştirince bu gazeteden ayrılmış, 1993-94 döneminde tekrar Zaman'a dönmesine karşın kısa bir süre sonra yeniden ayrılmıştır. 1998 yılında ise bir kez daha Zaman gazetesinde yazmaya başlamıştır. Bu gazetenin dışında çeşitli dergilerde, Millî Gazete, Yeni Şafak gibi gazetelerde yazılar kaleme almıştır. 1988 yılında İnsanın Özgürlük Arayışı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin “Fikir Ödülü”ne layık görülmüştür.

Çağdaş İslâm dünyası, düşünce sorunları, toplumsal değişme gibi konulardaki araştırma ve incelemeleriyle tanınmıştır. Yazdığı kitaplarda özellikle modern dünyada Müslüman olmanın getirdiği ve gerektirdiği tavırlar üzerinde durmaktadır. Müslümanların Müslüman olmayanlarla birlikte aynı toplumda dışlamadan ve dışlanmadan, çatışmasız bir şekilde yaşayabilmeleri açısından "Medine Vesikası" örneğine vurgu yapmakta ve vesikayı bu konudaki fikirlerine temel referans noktası olarak almaktadır. Müslümanları sağ-sol gibi kavramlarla açıklamalara karşı mesafeli olan Bulaç, İslâm'ın özgüllüğünü ve kutsallığını vurgulamaktadır.
Evli ve beş çocuk babası olan Bulaç, Zaman, Today’s Zaman ve Özgün Duruş’ta köşe yazılarına devam etmektedir.

YAZILARI

Yazarın sistemimizde kayıtlı toplam 133 yazısı bulunmaktadır.

Hareket Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Mavera Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Tohum Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Düşünce Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Hicret Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

Tevhid Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

İslami Hareket Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları

İslam Medeniyeti Dergisi'nde Yayınlanan Yazıları