1. İslamcı Dergiler Sempozyumu (1960-80)

Hakkında

İslamcılık düşüncesi ilmi çevrelerde önemli bir mesele olarak canlılığını devam ettirmektedir. Son zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve İslamcılık düşüncesini tekrar merkezi bir konuma getirmiştir. Bu açıdan İslamcılık bağlamında yapılan çalışmalarda ve yayımlarda ciddi bir artış ve hareketlilik gözlenmektedir.

Çok tartışılan ve konuşulan meselelerin en büyük handikaplarından olan tekrar sorunu bu konuda da kimi zaman ortaya çıkmış ancak bununla beraber güncel gelişmeler bağlamında özgün düşünceler de üretilmeye devam etmiştir. İslamcılık düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında, onun hayatın farklı alanlarında var olmaya devam etmesi ve bir anlamda bu farklı alanları yönlendiren bir etmen olarak varlığını sürdürmesi rol oynamaktadır.

"Türkiye’de İslamcı Dergiler" başlığı zikredildiğinde, İslamcılık düşüncesinin bu farklı alanlarından birisinin; şu ana kadar derli toplu hiç çalışılmayan bir alanın kastedildiği aşikardır. Dergiler, Osmanlı’nın son döneminden bugünün Türkiye’sine kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve tartışılmasında önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir.

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) bünyesinde çalışmalarını iki seneden beri devam ettiren İslamcı Dergiler Projesi kapsamında düzenlenen “1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyumu” ile Türkiye’de İslamcılık düşüncesi ilk defa dergiler üzerinden ele alınmıştır. İki gün süren sempozyumda, genel olarak İslamcılık düşüncesi tartışılacak ve bu düşüncenin Türkiye’de özellikle 1960-1980 arasındaki yönelimleri, o dönemde çıkmış ve İslamcı olarak görülebilecek dergiler üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca, İslamcılığın o dönemlerde ne tür meseleleri gündem ettiği ve güncel siyasi, ekonomik, toplumsal vb. meselelere karşı nasıl yaklaşımlar gösterdiği farklı ekollere ait dergiler üzerinden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu sayede, bir anlamda Türkiye’deki İslamcılık düşüncesinin üretim ve tartışma biçimleri ortaya konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında bir köprü kurulmaya çalışılmıştır.

"1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyumu" bu bağlamda önemli bir fırsat doğurmuştur. Bu proje ve sempozyum ile beraber Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin daha somut bir şekilde yayınlar ve dergiler üzerinden ele alınması süreci hızlanmaya başlamıştır. Böylece daha derinlikli ve nitelikli tartışmaların da önü açılmıştır.

Kurullar

Düzenleme Heyeti
Zekai Eroğlu, İlmi Etüdler Derneği
Yusuf Enes Sezgin, İlmi Etüdler Derneği
Ahmet Toklucuoğlu, İlmi Etüdler Derneği
Sibel Bayrakdar, Üsküdar Belediyesi
Zeyneb Ertuğrul, Üsküdar Belediyesi
Mehmet Mazak, Üsküdar Belediyesi

Bilim ve Danışma Kurulu
Berat Açıl, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Mahmut Hakkı Akın, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Mehmet Fatih Andı, Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Murat Çemrek, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
Necmettin Doğan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Alev Erkilet, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi
Vahdettin Işık, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü
Ahmet Köroğlu, İstanbul Üniversitesi
Necdet Subaşı, Dr., Diyanet İşleri Başkanlığı
Lütfi Sunar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Halil İbrahim Yenigün, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi

Program

13 Mart 2015

Açılış Konuşmaları
Lütfi Sunar, İlmi Etüdler Derneği Başkanı
Vahdettin Işık, İslamcı Dergiler Projesi Koordinatörü
Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı

I. Oturum: İslamcılığı ve İslami Yayıncılığı Yeniden Düşünmek
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Büyükkara
Vahdettin Işık, İslamcılığı Yeniden Düşünmek
Necdet Subaşı, İslamcılık: Bir Çerçevelendirme Denemesi
Asım Öz, “Kenetlenmenin İmkânsızlığı”: Zümreler Arası Çekişmeler ve Parçalanmalar Açısından 1960-1980 Arası İslâmcı Dergiler
Cevat Özkaya, Türkiye’nin İlk Siyasal İslamcı Hareketi: Mücadele Birliği ve Yayınları

II. Oturum: Resmi Alanı Aşma ve Sivil Mecra Arayışları
Oturum Başkanı: Mustafa Tekin
Metin Karabaşoğlu, Said Nursi Sonrası Nurculuk ve İslami Yayıncılık
Ahmet Karakaya, Nur Talebelerinin Sesi
Alperen Gençosmanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nde İslamcılığın Tarihini Yeniden Düşünmek: Hilal Mecmuası
Alev Erkilet, 1960’larda Nur Hareketinin diğer İslami Hareketlerle Benzerlikleri ve Farklılıkları: Zülfikar Örneği Üzerinden Bir Okuma Denemesi

14 Mart 2015

III. Oturum: İslamcılığın Yerel Dili: Edebiyat Dergileri
Oturum Başkanı: Berat Açıl
Ali Göçer, Büyük Duruş: Edebiyat Dergisi
Büşra Sürgit, Mavera Dergisinin Yetiştiricilik Rolü Ve Kendinden Sonraki Döneme Etkileri
Yunus Emre Özsaray, Diriliş Dergisinde Tarih İlgisi ve Sonuçları
M. Oğuzhan Çolak, İ. Enes Aksu, Y. Emre Tapan, İslamcılığın Komünizme Bakışı: Büyük Doğu Mecmuası'nda Anti-Komünist Propaganda

IV. Oturum: Düşüncede ve Eylemde Yeni Arayışlar
Oturum Başkanı: Yücel Bulut
Ertuğrul Zengin, Akıncı-Güç ve Akıncılar Dergilerinde Tartışmanın Şiddeti ve Şiddetin Dili
Serkan Yorgancılar, Milli Türk Talebe Birliği ve Milli Gençlik Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Kamil Yeşil, Şûra-Tevhid-Hicret Dergileri ve İslami Düşüncede Radikal Tavır

V. Oturum: Kurumsal Birikimin Yansımaları
Oturum Başkanı: Mahmut Hakkı Akın
Ayşen Baylak, Soğuk Savaş Dünyasında Ümmeti Tahayyül Etmek: İslam Mecmuası ve İslam Âleminden Taşıdıkları
Fatih Kucur, “İslam’ın Son Kalesi”nde Bir Umut: İslam Medeniyeti Dergisi
Tuba Aydın, Tohum Dergisi: Semiyolojik Bir Okuma
Nurettin Ürün, İslamcılık ve Merkez “Uleması”: Cuma Hutbeleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Tanıklıklar Oturumu
Oturum Başkanı: Süleyman Arslantaş
Konuşmacılar: Beşir Eryarsoy, İsmail Kazdal, Şule Yüksel Şenler, Turan Koç, Selahaddin Eş Çakırgil, Hasan Güneş

Kapanış ve Değerlendirmeler

Dokümanlar

Sempozyum Afişi
Yazı Çağrısı
İslamcı Dergiler Sempozyumu Özet Kitapçığı

Haberler

1960-1980 İslamcı Dergiler Sempozyumu Gerçekleştirildi
1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Kitabı çıktı!

Medya

Videolar
Fotoğraflar