Proje Hakkında

PROJE HAKKINDA

İslamcı Dergiler Projesi tanıtım broşürü için lütfen tıklayınız.

Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi başından beri üzerine çokça yazılan ve farklı yönleriyle konuşulan bir konu olmasına rağmen bu düşüncenin üretildiği, tartışıldığı ve yaygınlaştırıldığı dergiler pek çalışılmamıştır. Hâlbuki dergiler, Osmanlı’nın son döneminden bugünün Türkiyesine kadar, İslamcı düşüncenin oluşumunda ve gelişiminde önemli bir işleve sahip olmuş ve İslamcı yayıncılığın en önemli bileşenlerinden birini teşkil etmiştir. Bu yayınların incelenmesi Türkiye’de İslamcılık düşüncesi bağlamında tartışılan konuları, kavramları ve özneleri derli toplu bir şekilde ortaya çıkaracağı gibi, Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin gelişim seyrinin ortaya çıkması için de önemli kapıları aralayacaktır.

Kapsam

Projede dergiler 3 aşamada incelenecektir. Projenin 2014-2015 yıllarında tamamlanan birinci aşamasında 1960-1980 dönemi mercek altına alınmıştır. Bu dönemin seçilmesinin nedeni hem kendisinden önceki dönemleri yansıtan bir yapısının hem de kendisinden sonraki dönem üzerinde çok ciddi etkilerinin olmasıdır. Böylece İslamcı neşriyatın ciddi bir atılım gösterdiği bu ara dönem üzerinden İslamcılığın ana temalarını ortaya koymanın daha kolay olacağı düşünülmüştür.
Projenin 2016’da gerçekleştirilen ikinci aşamasında 1960 öncesine ait 58 dergi incelenmiştir. 2017-2018 yıllarında gerçekleştirilecek 3. aşamasında ise 1980 sonrası yayımlanmış 500'e yakın derginin dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve incelenmesi planlanmaktadır.

Hedef Kitlesi

İslamcı Dergiler Projesi tüm aşamaları ile öncelikle Türkiye'nin düşünen ve geçmişin bilgisine objektif bir bakışla yaklaşacak kesimlerine hitap etmektedir. Bu yönüyle Türk akademisi ve aydınları bu çalışmanın ilk düzeydeki muhataplarıdır.
Bununla birlikte yakın zamanda tekrar canlanan İslamcılık tartışması etrafından kafa yoran İslami kesim ve düşünürleri bu projenin oluşturacağı çerçeve ve müktesebattan istifade etmek imkânı bulacaktır. Bir bakıma İslamcı Düşüncenin yakın geçmişine dair zihin haritasının çıkarılacağını bu çalışma ile dünden bugüne yaşanan değişim ve dönüşümlerin keyfiyetini irdeleme imkânı elde edecektir. Böylece belli kırılma noktaları, temayüller, geliştirilen retorik ve toplumun diğer bileşenleriyle muhatap olma düzeyi gibi oldukça zengin bir perspektiften tarihî bir sorgulama yapılabilecektir.

Amaç

Alanında bir ilk olan bu projenin amaçları şunlardır:

 • Temel olarak İslamcılık düşüncesini anlama ve yeniden gündeme getirme çabalarına açılımlar getirmek ve destek olmak;
 • İslamcıların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak;
 • İslamcılık düşüncesinin mecra bulduğu ve mecra açtığı dergileri kayıt altına alıp bir araya getirerek İslamcılıkla ilgili çalışmalara katkı yapmak.

Hedefler

Toplamda 5 yıl sürecek bu projenin hedefleri şunlardır:

 • Türkiye’de İslamcı düşüncenin gelişimini ve üretimini görünür hale getirmek;
 • İslamcılıkla ilgili çalışma yapan araştırmacıların birincil kaynaklara ulaşmasını kolaylaştırmak;
 • İslamcılık araştırmalarına olgusal bir zemin kazandırmak;
 • İslamcılık araştırmalarını teşvik etmek;
 • İslamcı düşünce arşivini kurmak üzere ön hazırlık yapmak.


Proje Çalışmaları

Dijitalleştirme

Projenin birinci ve ikinci aşamalarında 1908-1980 arasında yayımlanan 100 dergi dijitalleştirilmiştir. Dijitalleştirme sürecinde dergiler tasnif edilmiş ve işlenebilir versiyona dönüştürülmüştür. Bu arşive İLEM kütüphanesinde oluşturulan özel bilgisayar ortamında ulaşılabilmektedir. Proje tamamlandığında 100 yıllık süreç içindeki İslamcı dergiler kolay erişilebilir bir duruma gelecektir.

Kataloglama

Projede görev alan kataloglama ekibi her derginin sayılarında yer alan tüm içeriği (yazı, şiir, haber, reklam vs.) tek tek kodlamış (başlık, yazar, sayfa numarası vb.) ve indekslemiştir. Her bir yazıya atanan anahtar kelime ve yazı türü ile kataloğa daha detaylı bir mahiyet kazandırılmıştır.

İnceleme

Proje kapsamında her bir dönemde yayımlanan dergilerin incelenmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmekte yayınlar hazırlanmaktadır. Ayrıca incelenen dergilerden elde edilen görsel malzemelerle hazırlanması planlanan kitapların İslamcılık incelemelerinde önemli bir dönüm noktası teşkil edeceği öngörülmektedir.
İslamcı Dergiler Sempozyumu: Proje kapsamında dergileri incelemek üzere çalışmalar da yapılmaktadır. Bu kapsamda ilk aşamada erişilen bilgilerin değerlendirilmesi ve neticelerin kamuoyu ile paylaşılması amacıyla 13-14 Mart 2015 tarihinde bir sempozyum düzenlenmiştir. 6 oturumda 25 bildirinin sunulduğu sempozyum ile döneme ve dergilere dair öncü çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 1960-80 İslamcı Dergiler Sempozyum ve Sergisi geniş bir ilgi görmüştür.
1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Kitabı: Sempozyumda sunulan bildirilerin genişletilip zenginleştirilmesi ile hazırlanan 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Kitabı İslamcı dergilere dair ilk çalışma olma özelliğini haizdir. Kitapta dönemin önemli dergileri ve isimleri ile ilgili yazılar olduğu gibi; İslamcılık düşüncesini yeniden değerlendirmeye yönelik yazılarda bulunmaktadır.
İslamcı Dergilerin Dünyası Kitabı: Proje neticesinde elde edilen bilgilerin ve taranan dergilerden elde edilen görsel malzemenin dönemi yansıtan çeşitli temalar altında toparlanması ve yorumlanması ile hazırlanacak kitabın 1960-1980 Arası İslamcı Düşünceye Dair Görsel Bir Rehber olması hedeflenmektedir.TEŞEKKÜRLER

İLEM, İslamcı Dergiler Projesi'ne katkılarından dolayı teşekkür eder.


Proje Kurulu

 • Lütfi Sunar
 • Vahdettin Işık
 • Yusuf Enes Sezgin


Kataloglama ve Dijitalleştirme Birimi Asistanı

 • Suat Kaymak


Kütüphane ve Arşiv Birimi Asistanı

 • Büşra Bulut


Kataloglama ve Dijitalleştirme Ekibi

 • M. Asaf Çelen
 • Fatih Sel
 • Merve Koç
 • Şeyma Fırat
 • Ammar Kılıç
 • M. İkbal Durmuş
 • Bünyamin Sağman
 • Hasan Türkan
 • Halil Cesur
 • Abdullah Said Can
 • Hafsanur Aslanoğlu
 • Seval Günbal
 • Zeynep Güngördü
 • Ayşegül Koca Yıldız
 • Şeyma Bayracı
 • Nurettin Ürün
 • İskender Erol
 • Hasan Turunçkapı
 • Şahide Nur Erat
 • Vedat Demirbilek
 • Eyüp Sami Yavaş
 • Tuba Karanfil
 • Ahmet Cesur
 • Abdurrahman Kaypak
 • Hatice Piroğlu
 • Ayşe Ulucak
 • Cihat Akçakaya
 • Meryem Nur Banu
 • Fatma Aksu
 • Saliha Feza Çetinkaya
 • Sümeyye Kabakçılı
 • Betül Rana Uludoğan
 • Rabia Bulut
 • Muhammet Fatih Sağlam
 • Musa Duymuş
 • Merve Aktaş
 • Kübranur Yılmaz
 • Ramazan Şahin
 • Betül Aydın
 • Hatice Kübra Şamiloğlu
 • Sümeyye Sevim Ahi
 • Hira Nur Olgaç
 • Muhammed Seven
 • Saliha Altundal


Atölyeye, Sempozyuma ve Kitaba Katkı Sunanlar

 • Üsküdar Belediyesi
 • Ahmet Karakaya
 • Ahmet Toklucuoğlu
 • Ahmet Zeki Olaş
 • Alev Erkilet
 • Ali Göçer
 • Alperen Gençosmanoğlu
 • Asım Öz
 • Atasoy Müftüoğlu
 • Ayşen Baylak
 • Bahar Avcı
 • Berat Açıl
 • Beşir Eryarsoy
 • Celal Baygeldi
 • Cevat Özkaya
 • Emre Karaca
 • Ersen Akyıldız
 • Ertuğrul Zengin
 • Fatih Kucur
 • Hikmet Akpur
 • Hilmi Türkmen
 • İbrahim Enes Aksu
 • İlhan Sadıkoğlu
 • İsmail Kazdal
 • Kâmil Yeşil
 • M. Abdullah Altundal
 • M. İkbal Durmuş
 • M. Turan Çalışkan
 • Mahmut Hakkı Akın
 • Mehmet Ali Büyükkara
 • Mehmet Erken
 • Mehmet Mazak
 • Merve Akkoç
 • Merve Çetinkaya
 • Metin Karabaşoğlu
 • Mustafa Aydın
 • Mustafa Oğuzhan Çolak
 • Mustafa Tekin
 • Necdet Subaşı
 • Nesrin Bağcı
 • Nobel Akademik Yayıncılık
 • Nurettin Ürün
 • Ömer Carullah Sevim
 • Selahaddin Eş Çakırgil
 • Serdar Şahin
 • Serkan Yorgancılar
 • Sibel Bayrakdar
 • Süleyman Arslantaş
 • Sümeyra Altınok
 • Şerife Nihal Zeybek
 • Tuba Sel
 • Turan Koç
 • Yunus Emre Özsaray
 • Yunus Emre Tapan
 • Yücel Bulut
 • Zekai Eroğlu
 • Zeyneb Ertuğrul


Arşiv

 • İSAM Kütüphanesi
 • Beyazıt Devlet Kütüphanesi
 • Bilim ve Sanat Vakfı Kütüphanesi
 • Taksim Atatürk Kitaplığı
 • Ahmed Kalkan
 • Muharrem Balcı
 • Hamdi Yavuz
 • Uğur Altun
 • Dylemi Sahaf
 • Dünya Yayıncılık
 • İlyas Dönmez
 • Ömer Sezgin
 • Muzaffer Deligöz
 • Yaşar Şadoğlu
 • Hasan Güneş
 • Pınar Yayınları
 • Sıtkı Türkan


Site

 • Abdullah Sabit Tuna
 • M. Cihad Tuna
 • YİVV Bilişim Ekibi


Tasarım

 • Furkan Selçuk Ertargin

Kullanım Şartları

 • www.idp.org.tr'nin tüm hakları İlmi Etüdler Derneği'ne (İLEM) aittir. www.idp.org.tr internet sitesini kullanan bütün gerçek ve tüzel kişiler, İLEM tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılır. Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça belirtilmesi şartıyla İLEM tarafından herhangi bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir.
 • www.idp.org.tr İslamcı dergiler ve neşriyat ile ilgili bilgi, belge ve görsellerden oluşan bir arşiv veritabanıdır. Bu veritabanı, kullanım şartlarına uymak kaydıyla tüm kişi ve kurumların istifadesine açıktır.
 • Bu sitenin içerdiği bilgilerin telif hakkı -aksi belirtilmedikçe- İLEM'e aittir ve bu haklar ulusal ve uluslararası yasalar ve mevzuat çerçevesinde hukuki güvenceye tabidir. Site özgün içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tamamen indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması yasaktır. İLEM'in açık bir yazılı izni olmaksızın, site içeriği hiçbir şekilde dağıtılamaz veya ticari olarak kullanılamaz.
 • www.idp.org.tr'de paylaşılan yazılı ve görsel içerik ile ilgili olarak telif haklarının ihlal edildiğini iddia eden herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi ivedilikle İLEM'in hukuki birimiyle iletişime geçmelidir. Bu gibi durumlarda İLEM, telif hakkına sahip olduğu hukuken kanıtlanmış olan üçüncü şahısların içeriği yayından kaldırma taleplerini en kısa sürede yerine getirir.
 • www.idp.org.tr'nin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya işlemez hale gelmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Ayrıca, sitede yayınlanan reklamlara ve tanıtım metinlerine, bilgi alma amacı dışında çok sayıda manüel veya otomatik tıklama yapmak yasaktır.
 • İLEM, www.idp.org.tr'de linki paylaşılan, banner yoluyla veya başka yollarla tanıtımı yapılan site, ürün veya hizmetlerin içeriğinden ve kalitesinden sorumlu değildir.
 • Dergilerin basılı nüshaları ve taranmış dijital versiyonları kopyalanamaz ve çoğaltılamaz bir şekilde İLEM kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. Telif haklarından ötürü bu nüshalar internete yüklenmemekte veya dijital olarak verilememektedir. Bu dijital ve basılı kopyalardan faydalanmak ancak İLEM kütüphanesinde oluşturulan özel ortamda mümkündür. Bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin araştırmacı başvuru formu aracılığıyla randevu alması gerekmektedir. İstanbul dışındaki araştırmacılar, talep ettikleri yazıların tam künyelerini ilgili mail adresine bildirmeleri halinde yazıların fotokopileri yollanabilir.