Osmanlı Suriyesinde İslami Reformizmin Kökenleri, 1855-1914

Arap dünyasında İslamcılık tartışmaları Arap Baharı süreciyle yeniden canlanmıştır. Her ne kadar İslamcılık kavramı çok geniş bir kavramsal çerçeveye sahip olsa da bu başlıkta hazırlanmış olan yüksek lisans tezi Suriye’ye odaklanarak 19. yy. Arap dünyasında İslamcılığın temel özelliklerini ve motivasyonunu ele almaktadır. Çalışmada tarihî ve güncel İslamcılık tartışmalarından ziyade o dönem Suriye ve Mısır hattında bulunan başlıca İslamcı aktörlerin ilişkileri, farklı dönemlerdeki gelişmeler karşısındaki tutumları ele alınmaktadır. Bu çerçevede Şamlı âlim Cemaleddin el-Kasimi’nin hayatı, İslamcılıktan Arapçılığa evirilen süreçte farklı kuşaklarla kurduğu ilişki açısından reform hareketlerini anlamada önemli ipuçları sunmaktadır.

08 Haziran 2013 Cumartesi - 17.00