225
Dergi Eklendi
14256
Sayı Kataloglandı
372363
Girdi Oluşturuldu
36274
Yazar Eklendi

Dijitalleştirme

Proje kapsamına giren dergiler kütüphanelerden, şahsi koleksiyonlardan ve sahaflardan edinilerek özel protokoller dâhilinde dijital ortama aktarılmaktadır. Dijitalleştirme süreci profesyonel bir ekip tarafından bu işe özel ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan dijital kopyalar özel bilgisayar ortamında muhafaza edilmekte ve gerekli izinler alınarak idp.org.tr üzerinden erişime açılmaktadır.

Kataloglama

Projeye dahil edilen bütün dergiler kataloglama ekibi tarafından detaylı bir şekilde indekslenmektedir. Kataloglama dahilinde dergilerin sayılarında yer alan tüm içerik (yazı, karikatür, reklam vd.) tek tek kodlanmakta (başlık, yazar, sayfa numarası vb.) ve her bir yazıya özel anahtar kelimeler atanmaktadır. Hazırlanan katalog, gelişmiş arama ve filtreleme özellikleriyle idp.org.tr üzerinden araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Kütüphane

İDP bünyesinde 40.000 eserden oluşan bir dergi kütüphanesi kurulmaktadır. Kütüphane ilk aşamada, birkaç farklı koleksiyonerin kişisel bağışları ile oluşturulmuştur. Şu anda 500’ü aşkın farklı derginin yaklaşık 20.000 sayısı arşiv merkezindeki raflarda yerini almış durumdadır. Kütüphanenin hedeflenen zenginliğe erişmesi için yapılan bağışlar önemli katkı sunmaktadır.

Etkinlikler

Proje kapsamında, dijitalleştirme ve kataloglama çalışmalarının yanı sıra dergilerin ve dönemin akademik olarak incelenmesi ve tartışılması için sunumlar, sergiler, atölyeler, konuşmalar ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu çalışmalarla İslamcı dergicilikle ilintili birçok mühim meselenin gündeme getirilmesi, tartışılması ve daha derinlikli çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Sempozyumlar

2015, 2017 ve 2018 yıllarında düzenlediğimiz 3 sempozyumla İslamcı dergiler akademik olarak ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve İslamcı dergilerin incelenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Bu sempozyumlarla İslamcılık düşüncesinin İslamcı dergilerdeki yüz yıllık seyrinin incelenmesi hedeflenmiş ve doğrudan birincil kaynaklara dayalı araştırmalara yer verilerek literatüre ciddi bir katkı sağlanmıştır.

Yayınlar

Sempozyumlarda sunulan bildiriler genişletilip zenginleştirilerek İslamcı dergilere dair ilk çalışma olma özelliğini haiz kitaplar hazırlanmıştır. Alanında uzman akademisyenlerin makalelerini içeren bu eserlerde, İslamcı dergiciliğin seyri mercek altına alınmış, İslamcı düşüncenin temel meseleleri masaya yatırılmış ve İslamcılık düşüncesi ile ilişkili önde gelen isimler hakkında detaylı incelemeler yapılmıştır.