Ne Dediler

Davut Şanver
Türkiye’de İslamcı hareketleri ve onun etkilediği oluşumları anlamak isteyenlerin yapması gereken ilk şey, İslamcı dergileri incelemektir.
İDP bu nedenle araştırmacılar ve fikir adamları için hayati önemde bir çalışmadır.

Bilal Kemikli
İslamcı Dergiler Projesi'yle bir bakıma islamcı düşüncenin hafızasını kayda alma ve araştırmacılara bu hafızayı sunabilme imkanı ortaya çıkmıştır.

Süleyman Güder
Amacımız bugünü anlamak anlamlandırmak ve geleceği inşa etmektir.

Lütfi Sunar
İDP, İslamcılığın birikimini açığa çıkararak fikri sürekliliği sağlayacaktır. İDP’nin sağladığı birikimle dünü anlamak, bugünle yüzleşmek ve yarını inşa etmek daha fazla mümkün hale gelecektir.

Asım Öz
İDP kapsamında hayli emek harcanarak gerçekleştirilen “İslâmcı dergiler” odaklı arşiv ve hafıza çalışması, arayışların şekillendirdiği İslâmcılığa dair perspektif darlığının ve vukufsuz ilginin aşılmasına zemin hazırlayacaktır.

Metin Önal Mengüşoğlu
Dergi susamışlığı yaşamış biri olarak diyebilirim ki kültürel hafızamızı bütün yönleriyle içeren dergilerimizin İslamcı Dergiler Projesi eliyle kaydedilip açığa çıkarılması çok kıymetli bir iş."

Mehmet Kürşad Atalar
Proje Türkiye’de İslamcılık düşüncesi ve tecrübesinin gerçek hüviyetini ortaya koymaya hizmet edecektir diye ümit ediyorum. Bunu başarabilirse, geleceğin inşası hususunda da önemli bir işlev görmüş olur.

İbrahim Halil Üçer
İslamcı Dergiler Projesi, son yüzyıla ilişkin kapsamlı bir muhasebe..
Müslümanlar yüzleştikleri meydan okumaları nasıl karşıladılar, hangi çözümleri geliştirdiler ve neleri mesele ettiler? İDP tam da bu soruları cevaplıyor.

Necdet Subaşı
İDP, korunaklı bir hafızayı yeniden canlandırmaktır.

Berat Açıl
İDP; düşünce, birikim, araştırma, tahlil ve neşir demektir. Benim için İDP, İslamî düşüncenin birikimini araştırmak, uygun yöntemlerle tahlil etmek ve hem sözlü hem de yazılı ürünler vasıtasıyla ulaşılan sonuçları neşretmek, bu arada yeni araştırmaları mümkün kılmak anlamlarına gelmektedir.

Kamil Büyüker
İslamcı Dergiler Projesi bizi İslam düşünce mirası bağlamında parçadan bütüne götürebilecek âlem-şümûl bir projedir. Bu anlamda yapılan iş her türlü takdirin üzerindedir.

Hakan Arslanbenzer
Yayıncılığın, edebiyatın ve düşüncenin bilanço döneminde yaşadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda İLEM’in İslamcı Dergiler Projesi’ni çok pozitif buluyorum. Ciddi bir emeğin mahsulü olduğu da belli oluyor.

Sibel Erarslan
İslamcı Dergiler bizim için mektep ve aile anlamındaydı... Bu yüzden İDP'yi çok önemsiyorum.

Cevat Özkaya
İDP, Türkiye'nin düşünce hayatında vazgeçilmez ve ihmal edilemez önemdeki İslamcılığın tarihini ve gelişimini ortaya çıkarması bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Emeği geçenlere ve İLEM'i kuranlara teşekkürler.

Halit Bekiroğlu
İslamcı dergiler bütünüyle bizi, ülkemizi, sorgulamalarımızı, yüzleşmelerimizi ve bununla birlikte ortaya çıkan fikirleri anlatan en önemli çalışmalar. İDP ile inşallah geleceğe çok güzel bir arşiv taşınmış olur.

Vahdettin Işık
İDP'nin, ülkenin ve aynı zamanda tek tek bireyler olarak da kendi gelişimimizin takibi açısından çok önemli bir mirası ortaya çıkaracağını düşünüyorum.

Mehmet Lütfi Arslan
Biz İslamcı dergilerle büyüdük, bütün tefekkürümüzü, hissiyatımızı, düşüncemizi ve özellikle de rüyamızı islamcı dergilerle aldık.
İDP inşallah sadece bizi değil gelecek nesilleri de dokuyacak bir hizmet olur

Kemal Öztürk
Türkiye’de İslamcı hareketleri ve onun etkilediği oluşumları anlamak isteyenlerin
yapması gereken ilk şey, İslamcı dergileri incelemektir. İDP bu nedenle araştırmacılar ve fikir adamları için hayati önemde bir çalışmadır.

Yıldız Ramazanoğlu
İDP sayesinde geçmişimizdeki büyük birikim geleceğimize de ayna tutacak. Geçilmiş yolları tekrar tekrar geçmenin lüzumu olmayacak. İDP'nin çok güzel bir çalışma olduğuna inanıyorum.

Mehmet Ali Büyükara
İDP cumhuriyet dönemindeki süreçte farklı İslamcı damarların seyrini sağlıklı bir biçimde izleme imkanı tanıyor. Bu nedenle bu projeyi çok önemsiyorum. İlim ve kültür dünyasına faydalı olacağına inanıyorum.

Asım Gültekin
Dergiler, Türkiye’nin ve dünyanın tek umudu olan biz İslamcılar için en münbit kaynaktır. İslamcı olduğunu ifade etmenin insanlara en zor geldiği bir dönemde bu önemli çalışmada İslamcılık kelimesini kullanmaktan çekinilmemesini ayrıca takdir ediyorum.

Mahmut Hakkı Akın
İslamcı Dergiler Projesi sadece bir arşiv taraması ya da bir arşiv oluşturma işinin ötesinde İslamcılık düşüncesinin kendi tarihinde de bir dönüm noktasıdır.

Paylaş: