Katkıda Bulunanlar

Ahmet Köroğlu

Ahmet Köroğlu

Arş. Gör. / İstanbul Üniversitesi

İstanbul'da doğan Ahmet Köroğlu, ortaöğrenim ve lisans eğitimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde "1990'…

Ayşen Baylak Güngör

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında araştırma ve eğitim amacıyla…

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Dergi Temini / Kataloglama

Ülkemizin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi olan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İDP kapsamındaki dergilerin temini ve kataloglanması hususund…

İSAM Kütüphanesi

İSAM Kütüphanesi

Dergi Temini / Kataloglama

Bünyesinde çok değerli koleksiyonları ve kapsamlı veri tabanlarını barındıran İSAM Kütüphanesi, dergilerin temini ve kataloglanması hususunda İD…

Mahmut Hakkı Akın

Mahmut Hakkı Akın

Doç. Dr. / Necmettin Erbakan Üniversitesi

1981 yılında Karaman'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2003 yılında mezun oldu. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi …

Markum/Ahmet Çilingir

Markum/Ahmet Çilingir

Hosting Desteği

Ahmet Çilingir önderliğindeki markum.net, idp.org.tr sitesinin hosting hizmetlerini üstlenerek projeye kıymetli bir destek vermektedir. Mark…

Mehmet Fatih Yoksul

Mehmet Fatih Yoksul

Bağışçı

1972'de Van'da doğdu. İlkokulu Cumhuriyet İlköğretimde, ortaokul ve liseyi Mehmet Akif Ersoy lisesinde okudu. Askerliğini 1994'de Erzurum Aşkal…

Metin Önal Mengüşoğlu

17 Mayıs 1947 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, babasının memuriyeti nedeniyle Diyarbakır ve Malatya’da tamamladı. Ortaokul sıralar…

Mustafa Yazgan

Mustafa Yazgan

Bağışçı

Mustafa Yazgan, 1940 tarihinde Gaziantep''te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi''nden 1963''te mezun oldu. Aynı…

PixelTürk/Ahmet Bora

PixelTürk/Ahmet Bora

Proje Sitesinin Yazılımı ve Tasarımı

Ahmet Bora öncülüğündeki ekibiyle idp.org.tr'nin altyapısının geliştirilmesi ve tasarımının yenilenmesi işini üstlenen ve projeye çok önemli katkıla…

Sıtkı Türkan

Sıtkı Türkan

Bağışçı

1956 yılında Erzincan'ın Kemah ilçesinde doğan Sıtkı Türkan, 1960’tan beri ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul Büyükşehir Bele…

Suat Kaymak

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu, aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde …