400'Ü AŞKIN DERGİ ERİŞİME AÇILDI

İDP'nin 1980 sonrası dergileri kapsayan 3. aşaması tamamlandı
400'Ü AŞKIN DERGİ ERİŞİME AÇILDI

İslamcılığın yüz yıllık seyrini arşivler ve görsel kayıtlarla ortaya çıkaran İslamcı Dergiler Projesi üçüncü aşamasını nihayete erdirdi. 1908’den günümüze 400’den fazla derginin 25.000’den fazla sayısı kataloglandı ve dijitalleştirildi. İDP veri tabanında yayınlanarak online erişime sahip dergilerin 30.000 adet basılı nüshası da proje merkezinde kurulan kütüphanede araştırmacıların kullanımına açılmıştır.

Her aşama sonunda gerçekleştirilen sempozyumlarla erişilen bilgilerin değerlendirilmesi ve İslamcılık düşüncesinin İslamcı dergilerdeki serüveninin incelenmesi projenin amaçlarından biri olmuş ve bunun meyvesi olarak da 7 ciltlik bir külliyat meydana gelmiştir. İlk aşamayı ele alan “1960-1980 Arasında İslamcı Dergiler: Toparlanma ve Çeşitlenme” kitabını, iki cilt olarak yayımlanan ve Meşrutiyetten 1960’a kadarki süreci inceleyen “İslam’ı Uyandırmak: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcı Düşünce ve Dergiler”, “İslam’ı Uyandırmak: Çok Partili Yaşama Geçilirken İslamcı Düşünce ve Dergiler” kitapları takip etti. Projenin üçüncü ve son aşamasının tamamlayıcısı olarak 4 ciltlik bir külliyat olarak “ ‘Bir Başka Hayata Karşı’ 1980 Sonrası İslamcı Dergilerde Meseleler, Kavramlar ve İsimler” yayımlandı.

Türkiye’deki siyasi ve toplumsal fikriyatın en önemli bileşenlerinden biri olan İslamcı düşüncenin tarihi seyri ve etkileşimleri açığa çıkarılmış ve bu arşiv gün geçtikçe daha fazla çalışmanın verisi olmuş ve olmaya devam etmektedir. Açığa çıkarılan bu birikim ile hem mevcut çalışmaların düzeyinin artması hem de bu imkanların yeni çalışmalara kapı aralaması İDP’nin öncelikli amacıdır.

Paylaş: