İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR

İSLAMCI DERGİLER PROJESİ TAKIM ARKADAŞLARINI ARIYOR

İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından 2013 yılında başlatılan İslamcı Dergiler Projesi (İDP)’nde, birinci aşamada 1960-1980 arası dönemi, ikinci aşamada 1960 öncesi dönem tamamlandı. Üçüncü aşama olan 1980 sonrası dönem, Mart 2017’de başladı. Listemizde 1980’den 2010’a kadar yayımlanmış 500’e yakın derginin 20.000 civarında sayısı bulunmaktadır. Üçüncü aşamada şimdiye kadar 8000’e yakın sayı kataloglandı ve 200 binin üzerinde girdi oluşturuldu.

Sizi Dergi Kataloglamada Gönüllü Görev Almaya Bekliyoruz
Proje kapsamında gerçekleştirilen kataloglamada her derginin sayılarında yer alan tüm içeriği (yazı, şiir, haber, reklam vs.) kodlanmakta ve indekslenmektedir (cilt ve sayı numarası, başlık, yazar, sayfa numarası vb.). Ayrıca her yazıya anahtar kelime ve yazı türü atamak suretiyle kataloğa daha detaylı bir mahiyet kazandırılmaktadır.

Projede çalışmak isteyen arkadaşların ofis programlarını (word, excel) iyi bir düzeyde kullanabiliyor olması ve düzenli çalışma koşullarına uymaları beklenmektedir.

Projenin Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin sağlam bir zemine oturtulmasına, bizzat kendi kaynaklarından yola çıkılarak yeniden canlandırılmasına ve tartışılmasına ışık tutması hedeflenmektedir. Proje hakkında detaylı bilgi almak üzere idp.org.tr adresine başvurulabilir.

Projemizde gönüllük esasında yaz ayları süresince (Haziran-Eylül) bizimle birlikte çalışmak isteyen arkadaşlar 30 Mayıs 2018 tarihine kadar idp@idp.org.tr adresinden irtibata geçebilirler.

Paylaş: