Umran Dergisi'nden Asım Öz ile Röportaj

Yayın Türü: 
Söyleşi
Yazar/Hazırlayan: 
Yavuz Çobanoğlu
Tarih: 
1 Nisan 2012
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Umran Dergisi
Sayfa: 
81-89
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İslamcılık, Türkiye

Fethullah Gülen’in düşünce dünyasını sosyal ahlak odaklı olarak anlama, kavrama ve eleştirme düşüncesi nasıl oluştu? Bu çalışmanın konusu “İslâmî cemaatlerin ahlâkı nasıl tasavvur ettikleri?” sorusu üzerinden şekillendi. Fethullah Gülen de bir sosyal fenomen olarak bu sorunun yanıtını fazlasıyla karşılıyordu. Öyle ki Gülen düşüncesi, belirgin biçimde ahlâk odaklı bir düşünce olmasının yanı sıra, tamamıyla ahlâkî normlarla örgütlenmiş, insanların sadece ahlâkî ilkelerden yola çıkarak davranışlarına yön verdikleri bir düşünce dünyası içeriyor. Bu ahlâkî normların merkezinde, onu yapılandıran bir İslâm inancı var. Temelde Gülen tasavvuru, böylesi bir ahlâkın bütün toplumsal yapılara yayıldığı oranda, İslâm’ın da aynı şekilde bütün toplumu içine alacak biçimde genişleyeceğini öngörüyor. Sorunuzun anlama ve kavrama kısmını bunlar karşılarken, eleştiri kısmı da zaten buradan itibaren başlıyor. Çünkü Gülen böylesi bir İslâm ahlâkı formu yardımıyla çok net tespit edilebilecek bir İslâm toplumu tasavvur ediyor. Oysaki bu tasavvur, Dünya tarihinde farklılıkların bu derece fazla ve meşru biçimde yaşandığı günümüzde oldukça sıkıntılı bir duruma karşılık gelmekte. Keza Gülen’in toplum tasarımının temeline yerleştirdiği Sünnî İslâm merkezli bu sosyal ahlâk tasavvuru da toplumdaki tüm farklılıklar için hem muğlak, hem de çelişkili bir hoşgörü ve diyalog düşüncesini öneriyor. Bu düşüncenin muğlak tarafında, her an değişebilecek ve her duruma göre eğilip bükülebilecek sevgi gibi soyut bir kavramdan yola çıkılması yer alırken, çelişkili tarafını ise, tüm toplumun inançlılar ve Müslümanlardan oluşmasını düşünmek, bunun toplum tasarımını yapmak oluşturuyor. Böylelikle Gülen için farklılıklar, İslâm ahlâkı yoluyla süreç içerisinde tahammül edilecek ve süreç sonunda da “çoğunluğa” benzeştirilecek unsurlara dönüşüyor. Gülen metinlerini dikkatli gözlerle okuduğunuzda, bu çok açık bir biçimde kendini belli ediyor.
Röportaj için bakınız: https://www.academia.edu/9545628/Umran_Dergisinden_As%C4%B1m_%C3%96z_ile...