Türkiye’de İslamcılık, Demokrasi ve Liberalizm: AKP Olayı

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
William Hale, Ergün Özbudun (terc. Kadriye Göksel)
Tarih: 
2010
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Doğan Kitap / İstanbul
Dil: 
Türkçe

Elinizdeki kitap, 2002’de iktidara geldikten sonra geleneksel siyasi yapıda önemli değişikliklere yol açan AKP’nin ideolojik gündemi ile siyasi reformlar, kültürel, ekonomik ve dış politikadaki performanslarını ayrıntılı biçimde analiz ediyor.

Ergun Özbudun ve William Hale, resmi belgelere, parti belgelere, mülakatlara, akademik kaynaklara, basında yer alan haberlere dayanarak, İslamcılık, demokrasi ve liberalizm arasındaki ilişkilere dair tartışmanın temel unsurlarını özetliyorlar.