Türkiye Söyleşileri 5 Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik ve İslamcılık

Yayın Türü: 
Söyleşi
Yazar/Hazırlayan: 
Kolektif
Tarih: 
2012
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Küre Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
275
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İslamcılık

2007-2010 yılları arasında Anlayış dergisinde yayımlanan söyleşilerden Cumhuriyet tarihi bağlamında ilgili dönemdeki farklı gelişmelere odaklanan 16 tanesi Türkiye Söyleşileri 5: Cumhuriyet, Milliyetçilik ve İslamcılık başlığı altında bir araya getirildi.
Eserde yer alan söyleşiler, dış politikadaki gelişmelerden Yeni-Osmanlıcılık tartışmalarına, milliyetçilik algısından ulus-devlete, Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet tecrübesine, muhafazakârlıktan İslamcılığa, üniversitelerdeki sorunlardan demokrasi tartışmalarına, Türk solundan yerelliğe varıncaya dek pek çok konuda ufuk açıcı değerlendirmeler sunuyor.