The Changing Nature of Islamism in Turkey: A Comparison of Erbakan and Erdoğan [Türkiye'de İslamcılığın Değişen Yapısı: Bir Erbakan ve Erdoğan karşılaştırması]

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Zeyneb Çağlıyan İmişiker
Tarih: 
2002
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sayfa: 
68
Dil: 
İngilizce
Konu: 
Türkiye, Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan, İslam, Demokrasi, Laiklik.

Yüksek Lisans tezi. Mevcut çalışma, Türk politikasında yeni eğilimlerin yükselişiyle birlikte oluşan genel değişimin İslamcı gruplar üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Bu tezi yazmadaki temel amaç iki yasaklı politikacı, Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın laiklik ve Türkiye'de İslam-demokrasi ilişkisi hakkındaki görüşlerinde bulunan benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkartmaktır. Esas olarak savunulan şudur ki eğer ikisinin de şu andaki söylemleri dikkatlice analiz edilirse farklılıklar benzerliklere göre daha fazla görünmektedir.Erdoğan değişimin kaçınılmaz olduğunu fark etmiştir. Bunun sonucunda söylemi tutarlı bir değişim içerisine girmiştir. Aksine, Erbakan görüşlerinin tutarsız ve değişken olduğu izlenimini vermek dışında bir şey yapmamıştır. Çok açıktır ki siyasal İslam, Türk politikasında kayboluş sürecine girmiştir. Demokrasi ve laikliğe değer veren yeni bir oluşum Türkiye'de İslamcı hareket diye adlandırılan harekete yeni bir yön verme şansını elde edecekmiş gibi görünmektedir.