Taşra Epiği: “Türk” İdeolojileri ve İslâmcılık

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Ahmet Çiğdem
Tarih: 
2001
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Birikim Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
172
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Türkiye, Siyaset, İdeoloji, İslamcılık

Türkleştirme ameliyesi, eklemlendiği her ideolojik yönlenimin tarihselliğinde verili bulunan pozitif işlevi ortadan kaldırıyor ve gerçeğinin sadece kötü bir kopyası olarak varkalmasının sağlıyor. İkincisi de, bu 'Millileştirme' çabasının sonucunda ortaya çıkan 'ürün', hem kastedilen milli oluşa hem de millileştirilen ögeye uzak kalıp, sadece adıyla varolabildiğinden Türkiye'deki hegemonik bütünün takviyesine katkıda bulunuyor...