Tarihsel Seyri İçinde Türkiye Muhafazakârlığının Güncel Tartışmaları: Sivil Toplum-Devlet İkileminde İslamcılığın Yol Ayrımına Dair İdrisyen Bir Analiz

Yayın Türü: 
Makale
Yazar/Hazırlayan: 
Ahmet Vedat Koçal
Tarih: 
2014
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
III. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı III
Sayfa: 
43-56
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Türkiye İslamcılığı, Devlet, Sivil Toplum, Toplumsal Değişme, Cemaat, AK Parti

17 Aralık 2013 günü gündemleşen fakat çok daha önce başlatıldığı anlaşılan adli soruşturma, dolaylı biçimde bakanlar kurulu üyelerine uzanan ve görevdeki üç bakan ile eski bakan olan bir milletvekilin istifalarına varan boyutlarıyla siyasal tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu soruşturmanın oluşturduğu gündem, kamuoyunca taraflarının karşılıklı söylemleriyle, öteden beriye süregeldiği söylenen, ilk işaretlerini 7 Şubat 2012’de bazı özel-yüksek bürokratlar hakkında soruşturma açılması ve hatta haklarında yakalama kararı verilmesi ile veren, ardından Hükûmetin bir dinî cemaatle özdeşleşen dershane sektörüne yönelik yasal düzenleme girişimi ile belirginleşip 2004 yılındaki bir MGK toplantısında alınan ve bu cemaatin güvenlik risk unsuru olarak değerlendirildiğini gösteren kararların basında yayımlanmasından sonra açığa çıkan süreçle ilişkilendirilmiştir. Söz konusu taraflardan birinin dinî bir cemaatin, diğerinin ise ideolojik ve örgütsel kaynağını Türkiye İslamcılığının yakın geçmişinden alan siyasal kadroların oluşu, Türkiye İslamcılığında bir yol ayrımını işaret etmektedir. Bu çalışma, söz konusu güncel tartışmaları ve taraflaşmaları, Türkiye muhafazakârlığının Osmanlı modernleşmesine kökenlenen ve günümüze dek süregelen tarihsel seyri bağlamında İdris Küçükömer’in sivil toplum-devlet ikilemine dayalı ekonomik ve toplumsal analizleri ve tezleri ışığında ele almak amacıyla hazırlanmıştır.