Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslâmcılığın Doğuşu

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Sadık Albayrak
Tarih: 
1989
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Risale Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
428
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Türkiye, İslamcılık, Din

İnsanları yönetme ve belirli bir düzen içinde yaşatma İslâm'ın temel karakteridir. Bundan dolayı, her türlü beşeri düşünce ve eyleme karşı ilahî vahy sistemin ona gereken tepkiyi göstermesi ve bu tepkinin İslâm toplumunda bir etki alanı oluşturması tabiîdir. XX. yüzyıla girildiğinde Osmanlı idaresindeki topraklarda yaşayan Müslümanlar sosyal ve hukukî bakımdan olduğu kadar kültür yönünden de Batılı kanunların ve kültür emperyalizminin cenderesine girdiler.
İkinci Meşrutiyet ile başlayıp Cumhuriyete kadar uzanan ve Müslümanlarla Batılı Emperyalistler arasında sürüp giden siyasi etkinlik savaşında İslâmcılık toplum için bir kurtuluş vesilesi olarak görülmeye başlanmıştır. Elinizdeki çalışma İslâmcılığın bu dönem içindeki doğuşunu kaynaklara inerek ele almakta ve incelemektedir.