Sebilürreşad: Kemalizm Öncesi ve Sonrası Dönemdeki İslamcı Muhalefete Dair Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Esther Debus (terc. Atilla Dirim)
Tarih: 
2012
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Libra Kitap / İstanbul
Dil: 
Türkçe