Sebilürreşad Dergisi Ekseninde Çok Partili Hayata Geçerken İslamcılara Göre Din, Siyaset ve Laiklik (1948-1954)

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Fahrettin Gün
Tarih: 
2001
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Beyan Yayınları / İstanbul
Dil: 
Türkçe

II. Meşrutiyet'in ilanından itibaren İslamcılık düşüncesinin yayın organı şeklinde intişar eden Sebilürreşad Mecmuası, Cumhuriyet döneminde çok partili hayata geçiş sürecinde yine Eşref Edip'in öncülüğünde ""Din hürriyetinin sembolü"" olarak tekrar yayınlanmaya başlanmıştır.Yayınlandığı dönemde (1948-1966) en popüler İslamcı dergilerden biri olan Sebilürreşad'da, din-siyaset / din-devlet bağlamında oldukça önemli ve özgün makale ve yorumlar yer almıştır.Bu çalışma ise, demokrasiye geçiş sürecinde yayınlanan İslamcı Sebilürreşad ekseni üzerine kurulmuş, 1948-1954 yılları arasında din, devlet / siyaset, demokrasi ve laiklikle ilgili gelişmeler yine Sebilürreşad'ın perspektifinden incelenmiştir.