Said Halim Paşa - Osmanlı Devlet Adamı ve İslamcı Düşünür (1865-1921)

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Ahmet Şeyhun (terc. Derya Göçer)
Tarih: 
2010
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Everest Yayınları / İstanbul
Sayfa: 
245
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Said Halim Paşa, Osmanlı Devleti, İslamcılık

Saygı duyulan bir devlet adamı ve yetenekli bir diplomat olan Said Halim, her şeyden önce etkili bir düşünürdü. II. Meşrutiyet dönemi boyunca (1908-1920) İslamcı ekolün en sözünü sakınmayan temsilcisi oldu. İslamcı ekolün içindeki konumu modernist-reformcu olarak tanımlanabilir: Modernistti, çünkü söylemi modern Batılı bir üsluptaydı. (...) Reformcuydu, çünkü İslamın özüne dönülmesi taraftarıydı.
Özgün duruşa sahip bir Müslüman aydın olan Said Halim Paşa üzerine hazırladığı bu kapsamlı çalışma için Ahmet Şeyhun, onun daha önce hiçbir araştırmacı tarafından incelenmemiş olan elyazmalarını ve eserlerinin orijinal Fransızca baskılarını kullandı. Bu ünlü devlet adamının reformcu ve modernist düşüncelerini ustalıkla sentezleyen Said Halim Paşa: Osmanlı Devlet Adamı ve İslamcı Düşünür (1865-1921), önemli bir tarih çalışması