Postmodernizmin İslamcılar Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Dursun Çiçek
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Rey Yayıncılık / Kayseri
Sayfa: 
254
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İslamcılık, Postmodernizm, Türkiye, Sosyal bilimler, Sosyal değişme

Her düşüşün bir hikayesi vardır... Fakat her düşüş bir daha elde edilmesi mümktün olmayan cevherlerimizi de alıp götürüyor, telafisi mümkün olmayan, onulmaz yaralar açıyor. Her düşüş bir sath-ı mailde hızı geometrik bir dizi ile artarak insanı felakete, yokluğa götürüyor... Acaba sonunda "belhum adal" hikmeti mi tecelli ediyor?