Muhafazakarlık, İslamcılık ve Türkiye’de Siyasi Eğilimlerin Yeniden Örgütlenmesi: Adalet ve Kalkınma Partisi Örneği

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Sema Çınar Alevli
Tarih: 
2012
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Ankara
Sayfa: 
185
Dil: 
Türkçe
Konu: 
İdeoloji, Siyaset, Siyasal Muhafazakârlık, Siyasal İslamcılık, AK Parti

Yüksek Lisans tezi. Bu tezin konusu siyasal muhafazakârlık ile siyasal İslamcılık ideolojilerinin AK Parti bünyesinde yeniden nasıl örgütlendiğidir. Dört ana bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, ilk olarak, siyasal muhafazakârlığın temel anlam ve değerleri incelenmiş ve ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan AK Parti'ye, Türkiye'de siyasal muhafazakârlığın siyasal partilerce temsil biçimi ele alınmıştır. İkinci bölümde, benzer şekilde, siyasal İslamcılık Türkiye bağlamında ele alınmış ve onun tarihsel süreç içinde Türkiye'deki temsil biçimi ve temel anlam ve değerleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, AK Parti'nin devlet, din ve aile konularındaki söylem ve uygulamaları ayrıntılı olarak incelenmiş ve siyasal muhafazakârlık ve siyasal İslamcılığın anlam ve değerleri dikkate alınarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Dördüncü bölümde ise, kuruluş yılı olan 2001'den 2012'ye kadar geçen on yıl içinde AK Parti'nin siyasal kimliği ve bu kimlik hakkında ileri sürülen iddialar ve yapılan değerlendirmeler siyasal muhafazakârlığın ve siyasal İslamcılığın anlam ve değerleri dikkate alınarak analiz edilmiştir. Buna göre AK Parti siyasal İslamcı bir parti değildir ve siyasal İslamcılığın din kurumuna zarar veren bir unsur olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte AK Parti'nin siyasal ideolojisinin ne olduğu hakkında partinin üç hükümet dönemini içine alan genel bir nitelendirme yapmak mümkün görünmemektedir. Çünkü AK Parti Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal koşullara bağlı olarak farklı ideolojilere eğilim gösterebilmektedir. AK Parti'nin ilk hükümet dönemindeki söylem ve uygulamalarında açığa çıkan ideolojik yönelim `liberal demokrat'lık olmuştur. İkinci hükümet döneminde AK Parti'de `liberal demokrat muhafazakâr' bir ideolojik anlayış ağırlık kazanmıştır. Ancak üçüncü dönemde AK Parti'nin liberal anlayıştan ciddi oranda uzaklaştığı, demokrasiyi daha fazla muhafazakâr anlayış içinde ele aldığı ve Müslüman kimliği de ön plana çıkarmaya çalıştığı görülmektedir.