Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İslamcılar ve modernleşme

Yayın Türü: 
Tez
Yazar/Hazırlayan: 
Adem Efe
Tarih: 
2002
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bursa
Sayfa: 
235
Dil: 
Türkçe
Konu: 
Modernleşme, Batılılaşma, İslamcılık, İslam

Yüksek lisans tezi. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İslamcılık öncesi Osmanlı İmparatorluğu' nu modernleşmeye zorlayan faktörler ele alınmış ve bu bağlamda batı-dışı bir modernleşme modeli izleyen İmparatorluk'taki ıslahat, askeri restorasyon ve Batılılaşma çabaları ele alınmıştır. İkinci bölümde İslamcılığın doğuşu, ilk İslamcılar olarak Yeni Osmanlılar ve Meşrutiyet dönemindeki diğer fikir akımları ile birlikte İslamcılık akımı incelenmiştir. Tezin asıl kısmını oluşturan üçüncü bölümde İslamcılar ve modernleşme konusu bağlamında İslamcıların Batılılaşmaya genel yaklaşımları, Modernliğin İslamcıları etkilediği alanlar, İslamcıların siyasi projeleri ve Cumhuriyet dönemindeki radikal değişiklikler karşısındaki İslamcıların tavır alışları açıklanmıştır. İslamcıların modernleşmeye karşı olmadıkları ortaya konmuştur.