Mehmet Akif: İslamcı Bir Şairin Romanı

Yayın Türü: 
Kitap
Yazar/Hazırlayan: 
Mehmet Emin Erişirgil
Tarih: 
Şubat 2007
Yayımlandığı/Basıldığı Mecra : 
Nobel Akademik Yayıncılık / İstanbul
Sayfa: 
391

Bu roman, M. Emin Erişirgil'in kişisel dostluğu ve gençlik döneminde bir süre iş arkadaşlığı bulunan Mehmet Akif hakkında, en objektif, en güzel kitaplardan birisidir. Yazar bu incelemesinde, bir bölümünü kendi yaşadığı olayları, yıların birikimiyle değerlendirmiş ve Türkiye'de yeni bir dönemin başladığı yıllarda yayınlanmıştır.